Logo
 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ giám sát việc sử dụng nguồn lực phòng chống dịch Covid-19

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh vừa ban hành Chương trình hoạt động năm 2023.

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh vừa ban hành Chương trình hoạt động năm 2023.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đang giám sát tình hình thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022. Trong ảnh: Đoàn giám sát tại UBND huyện Nam Sách (ảnh tư liệu)

Năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiến hành giám sát nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, giám sát chuyên đề 4 nội dung theo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (nội dung này đang được Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành giám sát).

Về hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đoàn sẽ giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật giao thông đường bộ về kết cấu giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2022; tình hình chấp hành pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022.

6 tháng cuối năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh dự kiến giám sát 3 nội dung về tình hình chấp hành pháp luật trong xét xử các vụ án hình sự và giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình và lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về huy động vốn và cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về triển khai, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2017-2022.

Trước Kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ làm việc với UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp và các sở, ngành về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, Đoàn sẽ giám sát một số vấn đề bức xúc phát sinh khi cần thiết.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 249853
Tổng lượt truy cập: 35320771