Logo
 

Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 06/5/2024 - 12/5/2024

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 06/5

Sáng

Họp lãnh đạo cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Họp lãnh đạo cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chủ trì Hội nghị lấy ý kiến xây dựng luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7

Thứ Ba

Ngày 07/5

Sáng

Đi công tác cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh với Sở Tư pháp

Chiều

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương

Thứ Tư

Ngày 08/5

Sáng

Dự Lễ hội truyền thống đền Bia, huyện Cẩm Giàng

Dự Lễ hội truyền thống đền Bia, huyện Cẩm Giàng

Dự Hội nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (Quốc hội) tại thành phố Hồ Chí Minh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 09/5

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự kỳ họp HĐND thị xã Kinh Môn

Dự Hội nghị của Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tại tỉnh Bình Thuận

Chiều

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 10/5

Sáng

- Dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 tỉnh Hải Dương;

- Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị

Tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh

Dự Hội nghị của Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tại tỉnh Bình Thuận

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự họp UBND tỉnh

Thứ Bảy

Ngày 11/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 12/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249261
Tổng lượt truy cập: 33822952