Logo
 

Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 04/3/2024 - 10/3/2024

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 04/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự họp UBND tỉnh

Dự họp UBND tỉnh

Thứ Ba

Ngày 05/3

Sáng

Dự Hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng năm 2024

Dự Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 06/3

Sáng

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai

Dự Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Công tác tại nước ngoài

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 07/3

Sáng

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Dự Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Công tác tại nước ngoài

Chiều

Thứ Sáu

Ngày 08/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại nước ngoài

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 09/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 10/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249859
Tổng lượt truy cập: 35320777