Logo
 

Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 19/02/2024 - 25/02/2024

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 19/02

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 20/02

Sáng

Dự Hội nghị gặp mặt cán bộ hưu trí Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Dự Hội nghị gặp mặt cán bộ hưu trí Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh tại huyện Ninh Giang

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 21/02

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự họp UBND tỉnh

Thứ Năm

Ngày 22/02

Sáng

Dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 23/02

Sáng

- Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh;

- Họp Thường trực HĐND tỉnh

- Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh;

- Họp Thường trực HĐND tỉnh

Dự khai mạc chương trình Ngày thơ Việt Nam "Hải Dương - Hòa âm cùng đất nước"

Chiều

Dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các tỉnh, thành phố tại Quảng Ninh

Dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các tỉnh, thành phố tại Quảng Ninh

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 24/02

Sáng

Tiếp Đoàn nữ cán bộ quản lý Công ty Ford Việt Nam

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 25/02

Sáng

- Dự Lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Gia Lộc;

- Dự Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Dự Lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Kim Thành

Dự Lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Thanh Miện

Chiều