Logo
 

Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 08/01/2024 - 14/01/2024

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 08/01

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 09/01

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Thành ủy Chí Linh

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Y tế

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Huyện ủy Cẩm Giàng

Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh tại huyện Thanh Hà

Thứ Tư

Ngày 10/01

Sáng

Dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư

Dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư

Dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư

Chiều

Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 các Ban của HĐND tỉnh

Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 các Ban của HĐND tỉnh

Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh tại huyện Nam Sách

Thứ Năm

Ngày 11/01

Sáng

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh với Sở Nội vụ

Thứ Sáu

Ngày 12/01

Sáng

Tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên

Chiều

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Thứ Bảy

Ngày 13/01

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 14/01

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249263
Tổng lượt truy cập: 33822954