Logo
 

Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 11/9/2023 - 17/9/2023

 Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 11/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 12/9

Sáng

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Chiều

Thứ Tư

Ngày 13/9

Sáng

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Chiều

Tối

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 (kỳ họp HĐND tỉnh)

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 (kỳ họp HĐND tỉnh)

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 (kỳ họp HĐND tỉnh)

Thứ Năm

Ngày 14/9

Sáng

Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại thành phố Hà Nội

Chiều

Thứ Sáu

Ngày 15//9

Sáng

Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại thành phố Hà Nội

Chiều

Thứ Bảy

Ngày 16/9

Sáng

Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại thành phố Hà Nội

Chiều

Chủ Nhật

Ngày 17/9

Sáng

Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

 

Dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại thành phố Hà Nội

Chiều

 

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249847
Tổng lượt truy cập: 35070918