Logo
 

Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 10/7/2023 - 16/7/2023

 Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 10/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự giám sát của Ban Pháp chế với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Dự kỳ họp HĐND huyện Tứ Kỳ

Chiều

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 11/7

Sáng

Làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima - Nhật Bản

Làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima - Nhật Bản

Làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima - Nhật Bản

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 12/7

Sáng

Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

Dự Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh (Quốc hội) tại tỉnh Khánh Hòa

Chiều

Thứ Năm

Ngày 13/7

Sáng

Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

Dự Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh (Quốc hội) tại tỉnh Khánh Hòa

Chiều

Thứ Sáu

Ngày 14/7

Sáng

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW;

- Tiếp và làm việc với Đại sứ Ireland tại Việt Nam

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Dự Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh (Quốc hội) tại tỉnh Lâm Đồng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 15/7

Sáng

 

 

Dự Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh (Quốc hội) tại tỉnh Lâm Đồng

Chiều

 

 

Chủ Nhật

Ngày 16/7

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249866
Tổng lượt truy cập: 35320784