Logo
 

Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 08/4/2024 - 14/4/2024

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 08/4

Sáng

Đi công tác cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự kỳ họp HĐND huyện Ninh Giang

Thứ Ba

Ngày 09/4

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự họp Thường trực Tỉnh ủy

Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng

Chiều

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 10/4

Sáng

Tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh

Dự giám sát của Ban Pháp chế với UBND thị xã Kinh Môn

Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh

Chiều

Dự giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - ngân sách tại huyện Bình Giang

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 11/4

Sáng

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại thành phố Cần Thơ

Chiều

Thứ Sáu

Ngày 12/4

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự giám sát của Ban Pháp chế với Sở Nội vụ

Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại thành phố Cần Thơ

Chiều

Dự giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách với Sở Tài nguyên và Môi trường

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 13/4

Sáng

Dự hội nghị trực tuyến Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 14/4

Sáng

 

 

 

Chiều