Logo
 

Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 01/4/2024 - 07/4/2024

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 01/4

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (Quốc hội) tại tỉnh Hà Tĩnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 02/4

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự kỳ họp HĐND huyện Kim Thành

Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (Quốc hội) tại tỉnh Nghệ An

Chiều

Dự họp UBND tỉnh

Dự Hội nghị của Công an tỉnh

Thứ Tư

Ngày 03/4

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hải Dương năm 2024

Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (Quốc hội) tại tỉnh Nghệ An

Chiều

Dự Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2023

Dự Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2023

Thứ Năm

Ngày 04/4

Sáng

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND huyện Kim Thành

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND thành phố Chí Linh

Thứ Sáu

Ngày 05/4

Sáng

Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh tại huyện Thanh Miện

Dự Hội nghị gặp mặt chiến sĩ Điện Biên tiêu biểu trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh với Công an tỉnh

Thứ Bảy

Ngày 06/4

Sáng

 

Dự Hội nghị gặp mặt chiến sĩ Điện Biên tiêu biểu trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật

Ngày 07/4

Sáng

 

 

 

Chiều