Logo
 

Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 25/3/2024 - 31/3/2024

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 25/3

Sáng

Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Dự Lễ hội chùa Đống Cao, thành phố Hải Dương

Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Chiều

Thứ Ba

Ngày 26/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 tại thành phố Hà Nội

Chiều

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 27/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 tại thành phố Hà Nội

Chiều

- Dự Hội thảo về đồng chí Nguyễn Lương Bằng;

- Dự Lễ trao giải báo chí Hải Dương

- Dự Hội thảo về đồng chí Nguyễn Lương Bằng;

- Dự Lễ trao giải báo chí Hải Dương

Thứ Năm

Ngày 28/3

Sáng

Dự Lễ dâng hương và Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

Dự Lễ dâng hương và Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

Dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 tại thành phố Hà Nội

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự giám sát của Ban Văn hóa - xã hội

Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố

Thứ Sáu

Ngày 29/3

Sáng

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 30/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 31/3

Sáng

 

 

 

Chiều