Logo
 

Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 18/3/2024 - 24/3/2024

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 18/3

Sáng

Công tác tại nước ngoài

- Dự khai mạc Lễ hội truyền thống đền Long Động (Nam Sách)

- Dự phiên chất vấn trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự phiên chất vấn trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều

Thứ Ba

Ngày 19/3

Sáng

Công tác tại nước ngoài

Dự khai mạc Lễ hội đền Tranh (Ninh Giang) và công bố quyết định công nhận di tích đền Tranh là điểm du lịch

Tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh tại huyện Tứ Kỳ

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 20/3

Sáng

Công tác tại nước ngoài

Dự kỳ họp HĐND huyện Thanh Hà

Tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh tại huyện Ninh Giang

Chiều

Dự họp UBND tỉnh

Dự họp tại thành phố Hà Nội

Thứ Năm

Ngày 21/3

Sáng

Công tác tại nước ngoài

Làm việc tại cơ quan

Dự họp tại thành phố Hà Nội

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 22/3

Sáng

Công tác tại nước ngoài

Khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh về an toàn thực phẩm tại một số cơ sở giáo dục, kinh doanh

Dự họp UBND tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 23/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 24/3

Sáng

 

 

 

Chiều