Logo
 

Sẵn sàng với các tình huống khẩn cấp về quốc phòng

Nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, sáng 29/8, Hải Dương đã luyện tập các hội nghị ra nghị quyết trong tình huống khẩn cấp về quốc phòng.

anhthaaang(1).jpg

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành hội nghị

Sáng 29/8, tại Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ở phường Cộng Hòa (Chí Linh), đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy luyện tập các hội nghị trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Nội dung luyện tập gồm: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) và ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Tại buổi luyện tập Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng và các thành viên khung tập đã tập luyện các nội dung cụ thể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành hội nghị; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, mệnh lệnh của cấp trên. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo tình hình địch, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh, đề xuất các biện pháp lãnh đạo. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề xuất các biện pháp lãnh đạo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề xuất nội dung lãnh đạo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận; biểu quyết thông qua nghị quyết; phân công tổ chức thực hiện.

W_thuong-vu-1.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương tại buổi luyện tập

Ở nội dung luyện tập Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo thành phần; thông qua nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt mục đích, yêu cầu hội nghị và quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân khu. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) và đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị này còn có các nội dung: đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh gợi ý thảo luận; hội nghị thảo luận; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu; đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giải trình ý kiến; đồng chí Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy phát biểu. Cuối cùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận, biểu quyết thông qua từng nội dung, phân công tổ chức thực hiện.

Khung tập của các đơn vị đã luyện tập thành thục các nội dung, tình huống, sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 248820
Tổng lượt truy cập: 32328139