Logo
 

Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đọc lệnh khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-04D ở xã Kim Xuyên (Kim Thành) vào tháng 3/2023 để điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại đây. Ảnh: Phương Thùy

Kế hoạch này đặt mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng.

Lộ trình thực hiện được chia làm 2 giai đoạn 2023-2026 và 2026-2030.

Xem chi tiết kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương tại đây.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 248801
Tổng lượt truy cập: 32328120