Logo
 

Đồng chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an và đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị

Sáng 8.8, tại TP Hải Dương, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an và Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cùng dự làm việc.

Đồng chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ở Hải Dương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã kiến nghị Bộ Công an và đồng chí Bộ trưởng Công an tiếp tục quan tâm, báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua các dự án luật: Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; Căn cước công dân; Bảo đảm trật tự an toàn giao thông để đáp ứng yêu cầu và tăng cường thể chế về an ninh trật tự. Đặc biệt, Trung ương cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với công an cấp xã về tổ chức đảng, chức năng, nhiệm vụ; đồng thời nâng cao chế độ, chính sách và cơ chế bảo vệ để lực lượng công an cấp xã đủ mạnh, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế, hiệu quả tại cơ sở…

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của Hải Dương và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an đã phát biểu ý kiến làm rõ hơn những kết quả Hải Dương đạt được; đề xuất những giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phối hợp giữa Công an tỉnh với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đánh giá cao những cố gắng, chúc mừng các kết quả phát triển Hải Dương đạt được trong thời gian qua, trong đó có những kết quả, thành tựu nổi bật về bảo đảm an ninh trật tự, góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Hải Dương đã làm tốt công tác phòng chống tội phạm; giải quyết, xử lý nghiêm túc, bài bản, đúng quy định các vụ án trọng điểm, dư luận quan tâm; đẩy mạnh cải cách hành chính và là tỉnh dẫn đầu cả nước trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; rất quan tâm, coi trọng xây dựng lực lượng công tỉnh Hải Dương thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…


Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tặng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân dân Hải Dương ngày 30.5.1957

Đồng chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm cám ơn và nhấn mạnh sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an là điều kiện tiên quyết, quan trọng để xây dựng lực lượng công an và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh.

Khẳng định Hải Dương có nhiều điều kiện, yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị Hải Dương cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhanh hơn nữa, tạo thêm các nguồn lực đầu tư phát triển, trong đó đầu tư xây dựng lực lượng Công an tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  Hải Dương khai mạc buổi làm việc

Hải Dương cần tập trung giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, không để xảy ra những mâu thuẫn để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bám sát những chủ trương, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác bảo đảm an ninh-quốc phòng, giữ vững ổn định xã hội; chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã hội không có tội phạm.

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý các cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong tỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nữa người dân, doanh nghiệp. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tào, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy trong lực lượng Công an tỉnh. Hải Dương cũng cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ; sớm hoàn thành xây dựng trụ sở và trang bị phương tiện, thiết bị để công an cấp xã trong tỉnh có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đồng chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và tin tưởng, chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Dương tiếp tục đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ở Hải Dương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương luôn chú trọng, xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện một cách bài bản, khoa học, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời bố trí nguồn lực để thực hiện.

Hải Dương đã chú trọng, thực hiện tốt các giải pháp để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng công an cấp xã, công an cấp huyện điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cám ơn và tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm, rút kinh nghiệm khắc phục các tồn tại, hạn chế cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra và đồng chí Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng mong rằng Hải Dương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Công an, cá nhân đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công an để Hải Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp sắp tới 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2023), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng chúc đồng chí Bộ trưởng Công an và các đồng chí trong Đoàn công tác Đảng ủy Công an Trung ương dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Quang cảnh buổi làm việc của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an và Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Theo báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ở Hải Dương, Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu cả nước phê duyệt đề án thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của Công an tỉnh và ban hành nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Công an tỉnh. Tỉnh đã thống nhất bố trí từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ gần 3.800 tỷ đồng thực hiện đề án. Ngoài 5 lực lượng theo Nghị quyết số 12-NQ/TW, Hải Dương đã bổ sung thêm 4 lực lượng là cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội; cảnh sát giao thông; kỹ thuật hình sự; hồ sơ nghiệp vụ tiến lên hiện đại năm 2025. 

Hải Dương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố và xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh đã bố trí 1.032 cán bộ công an chính quy về công tác tại 178 xã, 10 thị trấn và bước đầu bảo đảm về cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện phục vụ công tác. Trong tỉnh đã khởi công xây dựng 67 trụ sở công an cấp xã, đã có 78 đơn vị công an cấp xã có trụ sở độc lập. Hải Dương phấn đấu đến hết năm 2023 khởi công, xây dựng 100% trụ sở công an cấp xã còn lại trên địa bàn. Công an các xã, thị trấn trong tỉnh đã đi vào hoạt động nề nếp, phát huy tốt vai trò, tạo được niềm tin với các cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Hải Dương là tỉnh sớm nhất ban hành nghị quyết thực hiện Đề án Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06). Với những giải pháp, cách làm chủ động, quyết liệt, Hải Dương là 1 trong 8 tỉnh, thành đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho 100% số công dân đủ điều kiện trong tỉnh, hoàn thành trước thời hạn Bộ Công an giao 70 ngày; thu nhận 1.402.088 tài khoản định danh diện tử, kích hoạt 1.109.779 tài khoản. Hải Dương hoàn thành 100% các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư liên quan đến các lĩnh vực tư pháp, bảo hiểm, y tế, lao động-thương binh và xã hội…Đối với nhóm dịch vụ công trực tuyến, Hải Dương đã và đang thực hiện tất cả 4 nhiệm vụ, đã triển khai đủ 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06…

Hải Dương cũng đã tích cực huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tổ chức thực hiện xây dựng hiệu quả các mô hình “Công an cấp huyện điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự”; “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; “Công an xã, thị trấn điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự” giai đoạn 2023-2030...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 248817
Tổng lượt truy cập: 32328136