LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến từ ngày 11-13.12

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành trong 03 ngày (từ ngày 11 đến ngày 13/12/2018).

Chọn phương án tốt nhất để xây dựng đường tránh qua thị xã Chí Linh

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cùng thị xã Chí Linh nghiên cứu lựa chọn phương án tốt nhất để xây dựng tuyến đường tránh qua thị xã Chí linh nối các quốc lộ 37 và 18.

Bế mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI

Chiểu 29.10, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI tiến hành thông qua các Nghị quyết và bế mạc.

Quyền Giám đốc Sở Xây dựng được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Buổi chiều, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.