LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tiếp xúc cử tri
 
Cần tiếp tục hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn
10/9/2021 4:06:23 AM
Ngày 8.10, Tổ đại biểu số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp xúc cử tri TP Chí Linh và huyện Nam Sách trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.
 
Cử tri đánh giá cao kết quả phòng chống dịch COVID-19
10/5/2021 12:26:32 AM
Cử tri đánh giá cao chất lượng hoạt động nghị trường tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV, kết quả phòng chống COVID-19 trong thời gian qua.