LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tiếp công dân
 
Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tháng 02/2023
1/30/2023 9:47:17 AM
 
Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tháng 01/2023
1/2/2023 8:15:30 PM
 
Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tháng 12/2022
11/24/2022 8:49:00 PM
 
Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tháng 11/2022
11/14/2022 3:36:19 PM
 
Công dân huyện Nam Sách kiến nghị nhiều nội dung về đất đai
10/17/2022 9:02:01 PM
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 17/10/2022, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Nam Sách.
 
Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân tại huyện Ninh Giang
10/11/2022 10:12:07 AM
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 10/10/2022, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Ninh Giang.
 
Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tháng 10/2022
9/27/2022 5:19:18 PM
 
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ tiếp công dân
9/15/2022 8:00:53 PM
 
Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tháng 9/2022
8/30/2022 7:35:27 PM
 
Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tháng 8/2022
7/27/2022 2:26:15 PM
 
1