LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
 
Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát “Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại Trung tâm y tế cấp huyện”
10/14/2021 10:54:10 AM
Thực hiện Chương trình công tác, để đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, từ ngày 06/10 đến ngày 07/10/2021, Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát tại Trung tâm y tế (TTYT) các huyện: Cẩm Giàng, Thanh Miện, Gia Lộc và Bình Giang.
 
Tăng cường mối liên hệ giữa Quốc hội và HĐND: Nhìn từ góc độ giám sát
8/21/2021 7:51:34 AM
Quốc hội và HĐND là những cơ quan thuộc hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, đại biểu của nhân dân.