LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
 
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua 4 nghị quyết
9/29/2022 7:38:46 PM
Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, chiều 29.9, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.
 
Chưa tăng học phí
9/29/2022 7:32:07 PM
Chiều 29.9, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã quyết định chưa xem xét thông qua nghị quyết về mức thu học phí và một số khoản thu dịch vụ trong trường học.
 
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII
9/26/2022 8:10:21 AM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
 
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022
8/12/2022 8:24:40 AM
Sáng 11.8, sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, trí tuệ, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.
 
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII
8/12/2022 8:17:58 AM
7 giờ 30 sáng nay 11.8, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công.
 
Tích cực chuyển đổi số trong hoạt động HĐND
8/7/2022 7:30:39 PM
 
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XVII
7/30/2022 9:46:15 AM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
 
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 7/2022
7/15/2022 8:11:59 AM
 
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII quyết nghị nhiều nội dung quan trọng
7/12/2022 5:41:41 PM
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra và bế mạc.
 
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng
7/11/2022 8:43:17 PM
Sáng 11.7, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã khai mạc.