LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
 
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
10/22/2021 3:49:31 PM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;
 
HĐND tỉnh dự kiến họp chuyên đề vào cuối tháng 10
10/21/2021 7:40:34 AM
Chiều 19.10, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị liên tịch để dự kiến thời gian, chương trình Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri
10/15/2021 11:21:19 AM
 
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự chương trình bồi dưỡng trực tuyến toàn quốc
10/14/2021 11:11:13 AM
Thực hiện chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến toàn quốc của Bộ Nội vụ, từ ngày 12/10 đến ngày 14/10/2021 tại Trung tâm văn hóa xứ Đông, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức cho 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng trực tuyến toàn quốc.
 
Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho biên tập viên, cộng tác viên Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương
10/7/2021 1:12:23 PM
Chiều ngày 05 tháng 10 năm 2021, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ viết và biên tập tin, bài; quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử cho các đồng chí thành viên Ban biên tập, Tổ thư ký và đội ngũ cộng tác viên.
 
Sử dụng nguồn thu từ đất để đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm
9/29/2021 3:11:57 PM
Việc phân chia nguồn thu từ đất phải tạo động lực cho các cấp ngân sách, tránh chỉ tạo nguồn lợi lớn cho một số địa phương.
 
Nâng cao chất lượng hoạt động và sức hấp dẫn của Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương
9/11/2021 5:42:17 PM
Chiều ngày 09/9, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp thảo luận các nội dung: xây dựng quy chế quản lý, cung cấp thông tin và quy chế hoạt động của Ban biên tập; thống nhất phân công nhiệm vụ, đồng thời bàn các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử.
 
Lời giới thiệu Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương
9/6/2021 7:54:42 PM
 
Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
9/1/2021 8:31:34 AM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;
 
Chuyên mục Đại biểu với cử tri
8/15/2021 9:58:33 AM