LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
 
Lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc tết gia đình chính sách, người cao tuổi
1/14/2023 8:17:43 PM
 
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng hoạt động
12/30/2022 8:37:20 PM
Sáng 30.12, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 12/2022
12/10/2022 10:29:36 PM
Những nét đổi mới của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương trong năm 2022
 
Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, thông qua 20 nghị quyết
12/8/2022 9:21:14 PM
Chiều 8.12, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.
 
Nâng cao trình độ nữ đại biểu dân cử
12/7/2022 9:05:29 PM
Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và nữ lãnh đạo HĐND cấp huyện năm 2022, kế hoạch hoạt động 2023.
 
Dự báo chính xác tình hình, quyết định đúng đắn các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
12/7/2022 8:59:36 AM
Sáng 7.12, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã khai mạc Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022).
 
Đại biểu dân cử Hải Dương trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội
11/28/2022 4:39:32 PM
Sáng 28.11, tại Ninh Giang, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hải Dương năm 2022 với chủ đề “Kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội dành cho đại biểu dân cử”.
 
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVII
11/23/2022 4:53:32 PM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
 
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 11/2022
11/11/2022 11:40:51 AM
Giám sát - giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh
 
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH KHẢO SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VÀ TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
11/2/2022 4:37:44 PM
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, trong tháng 10 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức khảo sát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh