LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hỏi đáp
 
Đơn vị nào chịu trách nhiệm về ô nhiễm môi trường.
4/14/2017 1:58:46 PM
- Tôi xin hỏi chỗ tôi ở là phố Nhữ Đình Hiền, mặt trước là kênh T2 - Tp.Hải Dương bị ô nhiễm nghiêm trọng từ lâu, bốc mùi hôi thối nên nhà nào cũng phải đóng kín cửa, bên cạnh đó là muỗi phát triển mạnh khiến sức khỏe của người dân bị đe dọa nhưng chưa thấy cơ quan chức năng nào xử lý dứt điểm vấn đề trên. Vậy cơ quan nào trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về ô nhiễm môi trường tại kênh T2?
- Tôi xin hỏi thêm là quyền lợi của người dân về môi trường sống được quy định cụ thể như thế nào? và chúng tôi phải tìm đến cơ quan chức năng nào đủ thẩm quyền giải quyết?
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Kinh phí hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng cấp về cho các thôn chi cho những mục đích gì? Chứng từ chi cần những gì thì mới hợp lý, hợp pháp?
4/14/2017 1:48:48 PM
 
Vị trí, chức năng của HĐND?
4/14/2017 1:48:27 PM
 
Cơ cấu tổ chức của HĐND cấp huyện?
4/14/2017 1:47:22 PM
 
Tiêu chuẩn của đại biểu HĐND?
4/14/2017 1:45:41 PM
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã?
4/14/2017 1:45:11 PM
 
Cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã?
4/14/2017 1:44:28 PM
 
HĐND huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
4/14/2017 1:43:52 PM
 
Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?
4/14/2017 11:07:35 AM
 
Đại biểu Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?
4/14/2017 11:06:49 AM