LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
 
Lịch làm việc của các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
9/10/2018 7:49:37 AM
 
Lịch làm việc của các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018
9/4/2018 7:39:31 AM
 
Lịch làm việc của các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018
8/27/2018 7:11:14 AM
 
Lịch làm việc của các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018
8/20/2018 8:12:19 AM
 
Lịch làm việc của các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018
8/13/2018 8:13:39 AM
 
Lịch làm việc của các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018
7/16/2018 10:48:24 AM
 
Lịch làm việc của các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018
7/2/2018 10:09:32 AM
 
Lịch làm việc của các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018
6/25/2018 9:17:07 AM
 
Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND tỉnh từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018
6/19/2018 8:44:28 AM
 
Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND tỉnh từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
6/11/2018 2:52:12 PM