LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
6/13/2022 9:21:33 AM
Từ ngày 13/6/2022 - 19/6/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
6/7/2022 3:19:11 AM
Từ ngày 06/6/2022 - 12/6/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/30/2022 4:50:17 PM
Từ ngày 30/5/2022 - 05/6/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/23/2022 6:06:03 PM
Từ ngày 23/5/2022 - 29/5/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/16/2022 11:42:56 AM
Từ ngày 16/5/2022 - 22/5/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/9/2022 9:34:12 AM
Từ ngày 09/5/2022 - 15/5/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/4/2022 2:33:00 PM
Từ ngày 02/5/2022 - 08/5/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/25/2022 8:07:54 PM
Từ ngày 25/4/2022 - 01/5/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/18/2022 11:18:16 AM
Từ ngày 18/4/2022 - 24/4/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/12/2022 7:56:42 AM
Từ ngày 11/4/2022 - 17/4/2022