LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
10/25/2021 9:56:37 AM
Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
10/18/2021 4:05:18 PM
Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
10/5/2021 12:09:57 AM
Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
9/27/2021 9:02:24 AM
Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021.
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
9/20/2021 10:07:13 AM
Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
9/13/2021 11:17:14 AM
Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021.
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
9/7/2021 3:30:55 PM
Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021.
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
8/23/2021 10:03:01 AM
Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (Từ ngày 16/8/2021 - 22/8/2021)
8/16/2021 11:11:01 AM
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
7/22/2021 1:57:22 PM
Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021