LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
1/18/2022 2:06:50 PM
Từ ngày 17/01/2022 - 23/01/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
1/10/2022 2:48:22 PM
Từ ngày 10/01/2022 - 16/01/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
12/20/2021 10:38:23 AM
Từ ngày 20/12/2021 - 26/12/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
11/29/2021 10:29:30 AM
Từ ngày 29/11/2021 - 05/12/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
11/15/2021 11:04:08 AM
Từ ngày 15/11/2021 - 21/11/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
10/25/2021 9:56:37 AM
Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
10/18/2021 4:05:18 PM
Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
10/5/2021 12:09:57 AM
Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
9/27/2021 9:02:24 AM
Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021.
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
9/20/2021 10:07:13 AM
Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021