LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kinh nghiệm hoạt động
 
Nâng cao tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý và đại biểu HĐND các cấp
8/5/2020 3:15:12 PM
Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh còn thấp, chưa tương xứng với vai trò và sự đóng góp của phụ nữ.
 
Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
9/19/2019 9:59:46 AM
Tham luận tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hà Nam
 
Thái Bình: "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; những kiến nghị, đề xuất sửa đổi luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015"
4/8/2019 2:56:58 PM
 
Hải Phòng: "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND thành phố; những kiến nghị, đề xuất sửa đổi luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015"
4/8/2019 2:54:50 PM
 
Bắc Ninh: "Vai trò, trách nhiệm của các Ban trong tham gia đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh"
4/8/2019 2:50:44 PM
 
Hà Nam: "Kinh nghiệm tổ chức thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND nói chung, thẩm tra các dự thảo nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luận nói riêng"
4/8/2019 2:48:33 PM
 
Hưng Yên: "Vai trò, trách nhiệm của Ban trong việc thẩm tra các văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh đối với các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp"
4/8/2019 2:46:09 PM
 
Ninh Bình: "Vai trò tham mưu của các Ban trong việc tổ chức các phiên chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND"
4/8/2019 2:44:11 PM
 
Thành phố Hà Nội: "Vai trò tham mưu của các Ban trong việc tổ chức các phiên chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND"
4/8/2019 2:41:42 PM
 
Công tác phối hợp hoạt động của Đoàn ĐBQH với HĐND tỉnh Hải Dương
4/8/2019 2:28:13 PM
 
1