LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Nghiên cứu trao đổi
 
Một hình thức giám sát hiệu quả
9/19/2017 8:28:11 AM
Các phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh là bước đổi mới hình thức giám sát, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh...
 
Những khó khăn trong việc góp ý và nghe góp ý
7/4/2017 10:47:23 AM
Việc Bộ luật Hình sự ngay khi chuẩn bị có hiệu lực thì phải hoãn thi hành vì có đến hơn 90 điều khoản có sai sót một lần nữa lại đặt ra vấn đề về công tác lấy ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
 
ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SOẠN THẢO, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
6/19/2017 2:07:18 PM
Những năm qua, công tác soạn thảo, ban hành nghị quyết (NQ) của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, nhất là các NQ quy phạm pháp luật (QPPL) đã dần đi vào nề nếp, cơ bản bảo đảm các quy định của pháp luật, góp phần phát triển KT-XH và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
 
Cơ chế nào giám sát lời hứa ?
6/19/2017 2:06:21 PM
Cử tri sẽ là người giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các lời hứa của đại biểu dân cử. Khi các đại biểu trúng cử xa rời chương trình hành động, không nỗ lực thực hiện các lời hứa, thì cử tri có quyền truy vấn, nhắc nhở và thậm chí là bãi nhiệm nếu như không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.
 
Để bảo đảm tỷ lệ nữ trong bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân
6/19/2017 2:04:18 PM
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có quyền lập hiến và lập pháp; HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tỷ lệ nữ tham gia vào các cơ quan quyền lực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mức độ tham gia của nữ giới trong các cơ quan quyền lực này sẽ bảo đảm các chính sách được hoạch định, ban hành và thực thi đáp ứng tốt hơn nhu cầu phổ quát của các tầng lớp xã hội.