LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
 
Xem xét tăng thu học phí
9/28/2022 7:38:53 PM
UBND tỉnh Hải Dương đề xuất tăng khoảng 5% mức thu học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026.
 
Giám sát công tác đầu tư xây dựng đường giao thông tại Chí Linh
8/26/2022 8:38:07 AM
Trong hai năm 2020 và 2021, phường Văn Đức đã đầu tư gần 32 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị.
 
Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực trạng lưới điện nông thôn
7/22/2022 10:32:43 AM
 
Dự kiến giám sát chuyên đề về nợ công của các cấp chính quyền
7/12/2022 5:34:13 PM
Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh có tờ trình về việc ban hành Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.
 
Một số xã sau sáp nhập nợ xây dựng cơ bản lớn, chưa có phương án xử lý
7/12/2022 5:12:16 PM
Tình trạng nợ đọng tiền xây dựng cơ bản của một số đơn vị cấp xã sau sáp nhập hiện khá lớn và chưa có phương án xử lý như xã Vĩnh Hưng nợ 25 tỷ đồng, thị trấn Kẻ Sặt (cùng ở huyện Bình Giang) nợ 14 tỷ đồng...
 
Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
7/6/2022 10:36:34 AM
6 tháng đầu năm 2022, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 3.570 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 1.505 lượt so với cùng kỳ năm 2021; tiếp nhận 3.131 đơn.
 
Đẩy mạnh khuyến cáo, phòng ngừa tội phạm
7/5/2022 9:32:57 AM
Chiều 4.7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát, xét xử 6 tháng đầu năm 2022.
 
Tập trung bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công
7/2/2022 9:19:08 AM
Đây là một trong những nội dung tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Liên kết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
7/2/2022 9:04:15 AM
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần đề xuất các giải pháp cụ thể xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 
Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước tăng 16%
7/2/2022 8:59:39 AM
Đây là một trong những số liệu được báo cáo tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Tài chính.