LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Giới thiệu
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân tỉnh
10/3/2016 2:51:03 PM
( Điều 19 – Luật chính quyền địa phương năm 2015)
 
Giới thiệu chung về HDND
10/3/2016 2:47:51 PM
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
 
Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng
8/18/2016 7:47:47 AM
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số1527/QĐ-TTg phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
 
Ngày 13/8/2016, UBND tỉnh ban hành những văn bản sau :
8/17/2016 1:52:49 AM
 
Ngày 10/8/2016, UBND tỉnh ban hành những văn bản sau :
8/15/2016 7:11:56 AM
 
Hôm nay, tắt sóng truyền hình analog ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ
8/15/2016 2:32:14 AM
24 giờ ngày 15/8/2016 sẽ ngừng phát sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất (analog) tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ.
 
Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết
8/11/2016 2:31:39 AM
Ngày 08/8/2016, UBND tỉnh ban hành công văn số 1960/UBND-VP về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.
 
Quyết định về việc thu hồi, cho Doanh nghiệp tư nhân Lai Vu thuê đất tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành
8/11/2016 2:16:17 AM
Ngày 09/08/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2173/QĐ-UBND về việc thu hồi, cho Doanh nghiệp tư nhân Lai Vu thuê đất tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành.
 
Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty Minh Phúc (TNHH) thuê đất tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn
8/11/2016 2:14:58 AM
Ngày 05/8/2016, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2150/QĐ-UBND về việc cho Công ty Minh Phúc (TNHH) thuê đất tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn.
 
Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách
8/11/2016 2:13:07 AM
Ngày 08/08/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách.
 
1