LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
 
Giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập
6/16/2022 10:32:26 PM
Ngày 15.6, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại 2 huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà.
 
9 cơ sở nhà đất của Liên đoàn Lao động tỉnh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
6/8/2022 6:00:39 PM
Chiều 7.6, Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.
 
6 trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện xuống cấp, chật hẹp
6/7/2022 2:36:12 AM
Đó là trụ sở của Viện Kiểm sát nhân dân các huyện: Thanh Miện, Cẩm Giàng, Kim Thành, Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương.
 
Đề nghị mở rộng 2 điểm kho dự trữ
6/4/2022 9:12:45 AM
Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị mở rộng 2 điểm kho ở Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) và Nam Sách.
 
Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở công
6/2/2022 10:01:34 PM
Ngày 1.6, hai Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Tòa án Nhân dân tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Tỉnh đoàn về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc.
 
Quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình, trụ sở làm việc xuống cấp
5/27/2022 2:52:36 PM
Ngày 26.5, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị trực thuộc tại 2 huyện Kim Thành và Gia Lộc.
 
Tổng kết thực tiễn sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 về người hoạt động không chuyên trách
5/27/2022 2:28:22 PM
Chế độ, mức phụ cấp chưa tương xứng với khối lượng công việc nên việc tìm người hoạt động không chuyên trách tại nhiều địa phương gặp khó khăn. Trong khi đó, để điều chỉnh tăng một số chế độ chính sách thì tỉnh không thể tự quyết.
 
Tổng kết thực tiễn sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 về người hoạt động không chuyên trách
5/27/2022 11:16:58 AM
Đội ngũ tinh gọn hơn trước.
 
Đề nghị nâng mức chi bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số bằng 0,2 mức lương cơ sở
4/28/2022 12:07:28 AM
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị đối với thôn, khu dân cư dưới 500 hộ bố trí 1 cộng tác viên dân số và từ 500 hộ trở lên bố trí 2 người. Mức hưởng chế độ hằng tháng thống nhất bằng 0,2 mức lương cơ sở.
 
Đề xuất tăng gần 4,7 tỷ đồng chi tổ chức các kỳ thi
4/25/2022 9:15:22 PM
Chiều 25.4, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tờ trình, dự thảo nghị quyết quyết định phê duyệt nội dung, định mức chi tổ chức các kỳ thi áp dụng với giáo dục phổ thông.