LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
 
Sở Tài chính cần tích cực tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
10/21/2019 2:31:15 PM
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Sở Tài chính cần rà soát lại, tham mưu với tỉnh ban hành một số văn bản để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.
 
Kinh Môn: Cần quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực
10/2/2019 7:52:41 AM
Sáng 1.10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020" tại huyện Kinh Môn.
 
Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cần có chiến lược hút khách du lịch
10/2/2019 7:51:03 AM
Chiều 30.9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về thực hiện Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2020” tại Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.
 
Chỉnh sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp hơn
9/24/2019 10:50:03 AM
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành chỉnh sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho phù hợp hơn.
 
Nâng cao chất lượng công tác chất vấn, giám sát HĐND
9/22/2019 10:47:18 AM
Phát huy vai trò đại biểu dân cử, đại diện cho quyền hợp pháp, chính đáng của người dân, tăng cường tính chiến đấu, phản biện, HĐND tỉnh Hải Dương tập trung nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, chất vấn.
 
Nâng mức chi cho các đội tuyển
8/27/2019 2:01:01 PM
Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với tờ trình đề nghị ban hành quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trong tỉnh.
 
Bổ sung, hoàn thiện Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
8/27/2019 1:59:19 PM
Sáng 26.8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về việc chuẩn bị một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI.
 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước khi thành phố mở rộng
8/23/2019 9:47:21 AM
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND TP Hải Dương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực khi thành phố mở rộng địa giới hành chính.
 
Đổi mới chính sách hỗ trợ việc làm cho người nghèo
6/6/2019 2:32:01 PM
Chiều 5.6, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh làm việc với UBND tỉnh.
 
Xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông
5/28/2019 10:18:01 AM
Chiều 27.5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Cẩm Giàng về công tác bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.