LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
 
Quan tâm quản lý quy hoạch các dự án khu dân cư, đô thị
10/20/2017 2:17:38 PM
Chiều 17.10, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát Sở Xây dựng về công tác lập, triển khai, điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016.
 
Giám sát đại biểu thực hiện lời hứa trước cử tri
8/28/2017 8:29:57 AM
Việc giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử chắc chắn sẽ tạo thêm động lực để các đại biểu HĐND hoạt động tích cực hơn...
 
Bảo đảm tính chính xác trong các số liệu thống kê
6/26/2017 8:55:03 AM
Chiều 23.6, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thống kê.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
6/23/2017 3:28:11 PM
Ngày 20/6, Ban Pháp chế (Hội đồng nhân dân tỉnh) do đồng chí Hoàng Ngọc Huyên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giám sát tình hình kết quả, hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2017.
 
Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu thuế
6/23/2017 9:58:35 AM
Sáng 22.6, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Chi cục Thuế TP Hải Dương về kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm.
 
Phối hợp quản lý đất đai chặt chẽ hơn
6/2/2017 7:30:41 AM
Sáng 31.5, đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án giai đoạn 2004 - 2015.
 
Kiên quyết xử lý những dự án vi phạm quy định trong lĩnh vực đất đai
5/17/2017 8:19:24 AM
Đoàn giám sát đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của huyện về việc tăng cường xử lý sai phạm liên quan đến các dự án "treo", các dự án chậm tiến độ...
 
Nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
5/10/2017 3:00:29 PM
TP Hải Dương nhanh chóng khắc phục những hạn chế, kiên quyết hơn nữa trong xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai, đặc biệt chú ý đến các dự án chậm tiến độ ...
 
Vận động nhân dân chấp hành các quy định về quản lý đô thị
5/9/2017 8:36:39 AM
Chiều 5.5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại UBND TP Hải Dương về công tác quản lý đô thị trên địa bàn năm 2016 và quý I.2017.
 
Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) giám sát công tác quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa và di tích lịch sử, văn hóa
3/23/2017 9:02:45 AM
Ngày 22/3, Ban Văn hóa – xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh) đã có buổi Giám sát tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa và di tích lịch sử văn hóa. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh) chủ trì buổi làm việc.
 
1