LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
 
Đổi mới chính sách hỗ trợ việc làm cho người nghèo
6/6/2019 2:32:01 PM
Chiều 5.6, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh làm việc với UBND tỉnh.
 
Xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông
5/28/2019 10:18:01 AM
Chiều 27.5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Cẩm Giàng về công tác bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.
 
TP Chí Linh: Hỗ trợ hơn 6,4 tỷ đồng cho hộ nghèo xây nhà
5/17/2019 10:00:11 AM
​Sáng 15.5, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với UBND TP Chí Linh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
 
Thanh Hà: Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình mỗi năm 2%
5/16/2019 10:37:07 AM
Thực hiện công tác giảm nghèo đa chiều theo tiêu chí mới từ năm 2016 - 2018, trung bình mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo huyện Thanh Hà giảm khoảng 2%.
 
Giám sát việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông
5/16/2019 10:34:54 AM
​Chiều 13.5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với các huyện Ninh Giang, Bình Giang về việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông (ATGT).
 
G​ia Lộc: Giảm gần 1.500 hộ nghèo
5/10/2019 8:47:52 AM
Chiều 8.5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Gia Lộc về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
 
Thanh Miện giảm 1.221 hộ nghèo
5/9/2019 8:45:18 AM
Sáng 7.5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Thanh Miện về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
 
Rà soát các dự án, kịp thời điều chuyển vốn đầu tư công phù hợp
12/1/2018 6:10:04 PM
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các dự án, nguồn thu để điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn cho phù hợp.
 
Cục Thi hành án dân sự thực hiện vượt chỉ tiêu về việc và tiền
12/1/2018 6:08:37 PM
Chiều 29.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh về kết quả công tác THADS năm 2018.
 
Bước đầu chủ động về ngân sách
11/30/2018 7:29:10 AM
Sau gần 2 năm tự chủ thu, chi ngân sách, tỉnh đã bước đầu chủ động trong điều hành tăng thu, đồng thời chi tiết kiệm, hiệu quả.