LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
 
Dành vốn ưu tiên cho đầu tư công để phát triển kinh tế, xã hội
7/15/2020 4:06:01 PM
Thực hiện kế hoạch giám sát, chiều 14/7, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, những giải pháp 6 tháng cuối năm, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016-2020.
 
Quan tâm xây dựng trường mầm non gần các khu, cụm công nghiệp
7/13/2020 10:37:30 AM
Đến nay, tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi ở Hải Dương tốt nghiệp THCS đạt 97,6%; tất cả các xã, phường, thị trấn đều đạt chuẩn phổ cấp giáo dục THCS theo các mức độ.
 
Phối hợp hoàn chỉnh các tờ trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh
7/9/2020 9:29:49 AM
Sở Nội vụ cần rà soát, cập nhật, viện dẫn chính xác theo các quy định mới, chính sách hiện hành...
 
Tăng cường chống thất thu thuế
7/9/2020 9:28:22 AM
Theo báo cáo của Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm nay, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 7.363 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán năm, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.
 
Trồng rừng thay thế khi triển khai dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng
7/4/2020 9:25:05 AM
Dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh do Công ty TNHH Tuấn Mạnh HD làm chủ đầu tư tại khu dân cư Tường, phường Văn An (Chí Linh) với tổng diện tích 9,0412 ha.
 
Bổ sung mức chi khuyến công tỉnh
7/3/2020 9:23:19 AM
Ngày 2.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Công thương về ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh.
 
Tỷ lệ thi hành án về tiền tăng
7/3/2020 9:21:01 AM
6 tháng đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã giải quyết 3.873 việc và hơn 81,5 tỷ đồng, giảm 67 việc, tăng 16,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.
 
Rà soát các dự án sử dụng đất
7/3/2020 9:18:51 AM
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh số liệu về các dự án, công trình có sử dụng đất bảo đảm chính xác...
 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, xét xử
7/2/2020 9:16:28 AM
Ngày 1.7, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác kiểm sát, xét xử 6 tháng đầu năm 2020.
 
Hải Dương nỗ lực thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2020
7/1/2020 9:10:56 AM
Thực hiện kế hoạch giám sát, ngày 30/6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với Cục Thuế tỉnh Hải Dương về công tác thu ngân sách đầu năm và những giải pháp đảm bảo thu ngân sách trong năm 2020.