LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
 
Số chỉ tiêu biên chế được giao năm 2022 bằng năm 2021
11/30/2021 4:23:50 PM
Năm 2022, Trung ương giao biên chế công chức cho tỉnh Hải Dương là 1.858 chỉ tiêu, bằng số giao năm 2021.
 
14 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán
11/30/2021 4:21:21 PM
Tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2021 ước đạt hơn 19.290 tỷ đồng, vượt 48% dự toán, có 14/16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm.
 
Đưa các dự án, công trình trọng điểm vào kế hoạch sử dụng đất
11/30/2021 4:18:38 PM
Chiều 29.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII.
 
Đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích đất rừng
11/30/2021 4:15:59 PM
Theo dự kiến, tỉnh sẽ chuyển hơn 3,96 ha rừng đặc dụng thuộc khoảnh 8, 9, 11, tiểu khu 10 thuộc xã Lê Lợi (Chí Linh) sang rừng sản xuất.
 
GRDP ước tăng 8,58%
11/30/2021 4:10:19 PM
Năm 2022, dự kiến tỉnh xây dựng 15 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 7 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội và 2 chỉ tiêu về môi trường.
 
Số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tăng 44,2%
11/27/2021 8:45:18 AM
Theo Thanh tra tỉnh, từ ngày 15.11.2020-15.11.2021, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 6.146 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tăng 44,2% so với cùng kỳ trước.
 
Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm
11/27/2021 8:37:08 AM
Sáng 26.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với Công an tỉnh về một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Xây dựng thế hệ thanh niên mang bản sắc văn hóa con người xứ Đông
11/27/2021 8:31:18 AM
Chiều 25.11, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ để chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Phấn đấu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 35,7 m2 sàn/người
11/27/2021 8:24:34 AM
Mục tiêu nêu trong dự thảo Chương trình nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 là diện tích sàn nhà ở tăng thêm hơn 45,2 triệu m2; xây dựng thêm hơn 1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội…
 
Phân kỳ thực hiện các công việc triển khai Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số
11/25/2021 4:50:25 PM
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí thêm nhân lực để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin.