LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tại kỳ họp
 
Nhanh chóng đưa Nghị quyết của HĐND vào thực tế cuộc sống
9/6/2021 11:16:57 PM
Trang Thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh tại kỳ họp với phương châm "Ngắn gọn – Kịp thời - Hiệu quả"
9/6/2021 11:08:58 PM
Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ BA BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
9/6/2021 8:36:57 PM
Chiều ngày 6 tháng 9 năm 2021, để kịp thời giải quyết một số nhiệm vụ phát sinh trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã quyết định tổ chức Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh và 11 điểm cầu cấp huyện, ứng dụng phần mềm kỳ họp để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu và tiến hành biểu quyết các nội dung tại kỳ họp.
 
Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư công
7/14/2021 1:18:38 AM
Sáng 12.7, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng về đầu tư công.
 
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
6/29/2021 3:04:18 PM
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVII, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII
6/29/2021 2:49:36 PM
Sáng 29.6, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, 6 đồng chí đã được bầu giữ chức trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND tỉnh khóa XVII.
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII
6/29/2021 2:48:43 PM
Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra sáng 29.6, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI đã tái đắc cử chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII
6/29/2021 2:46:43 PM
Sáng 29.6, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.
 
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII
6/29/2021 2:37:51 PM
Sáng 29.6, tại hội trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật; đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI chủ tọa kỳ họp.
 
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII
6/29/2021 2:31:37 PM
Với 100% số phiếu nhất trí, HĐND tỉnh vừa bầu các đồng chí: Phạm Xuân Thăng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.