LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
 
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
10/21/2021 2:10:47 PM
 
Kết quả kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII
9/11/2021 9:33:43 PM
 
Kết quả kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
8/12/2021 9:21:57 PM
 
Kết quả kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
8/12/2021 9:17:46 PM
 
Kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
1/11/2021 10:02:38 AM
Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khoá XVI diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 22-24/12/2020 tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông tỉnh Hải Dương.
 
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản
1/7/2021 5:22:24 PM
 
Thông báo Phân công các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh thẩm tra và xây dựng văn bản trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI
6/8/2020 1:42:26 PM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Kết quả Hội nghị liên tịch về chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Cụ thể như sau:
 
Thông báo Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
6/8/2020 1:36:47 PM
Ngày 18/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp.
 
Kết quả giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn tỉnh
3/9/2020 2:33:03 PM
Trong các ngày 25, 26, 27/02/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND thị xã Kinh Môn, UBND huyện Cẩm Giàng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh và một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người nước ngoài.
 
Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/29/2019 8:34:13 AM
Ngày 25/10/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
1