LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thông báo
 
Kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
7/16/2019 11:08:11 AM
Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVI diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 09-11/7/2019 tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp.
 
Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7/16/2018 4:28:23 PM
Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khoá XVI diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Quốc hội khóa XIV ứng cử tại Hải Dương; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
6/1/2018 8:39:07 AM
Ngày 29/5/2018, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2018) và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp.
 
V/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 2 cấp (huyện, xã)
12/15/2017 2:16:06 PM
 
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
11/6/2017 3:29:40 PM
Ngày 24/10/2017, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp cuối năm 2017) và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp.
 
Thông báo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017)
7/3/2017 3:32:56 PM
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017), Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải công khai dự thảo các nghị quyết (có file đính kèm) để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trước khi trình tại kỳ họp.
 
Trong 2 ngày 10 - 11.7: Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI
7/3/2017 3:12:32 PM
Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định tổ chức Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 trong 2 ngày 10 và 11.7.
 
Thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
6/19/2017 2:59:43 PM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017) như sau:
 
Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 5/2017
6/19/2017 2:47:50 PM
 
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
5/29/2017 9:31:54 AM
 
1