LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thông báo
 
Thông báo Phân công các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh thẩm tra và xây dựng văn bản trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI
6/8/2020 1:42:26 PM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Kết quả Hội nghị liên tịch về chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Cụ thể như sau:
 
Thông báo Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
6/8/2020 1:36:47 PM
Ngày 18/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp.
 
Kết quả giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn tỉnh
3/9/2020 2:33:03 PM
Trong các ngày 25, 26, 27/02/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND thị xã Kinh Môn, UBND huyện Cẩm Giàng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh và một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người nước ngoài.
 
Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/29/2019 8:34:13 AM
Ngày 25/10/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
7/16/2019 11:08:11 AM
Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVI diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 09-11/7/2019 tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp.
 
Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7/16/2018 4:28:23 PM
Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khoá XVI diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Quốc hội khóa XIV ứng cử tại Hải Dương; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
6/1/2018 8:39:07 AM
Ngày 29/5/2018, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2018) và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp.
 
V/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 2 cấp (huyện, xã)
12/15/2017 2:16:06 PM
 
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
11/6/2017 3:29:40 PM
Ngày 24/10/2017, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp cuối năm 2017) và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp.
 
Thông báo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017)
7/3/2017 3:32:56 PM
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017), Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải công khai dự thảo các nghị quyết (có file đính kèm) để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trước khi trình tại kỳ họp.
 
1