LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thông báo
 
Thông báo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017)
7/3/2017 3:32:56 PM
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017), Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải công khai dự thảo các nghị quyết (có file đính kèm) để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trước khi trình tại kỳ họp.
 
Trong 2 ngày 10 - 11.7: Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI
7/3/2017 3:12:32 PM
Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định tổ chức Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 trong 2 ngày 10 và 11.7.
 
Thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
6/19/2017 2:59:43 PM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017) như sau:
 
Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 5/2017
6/19/2017 2:47:50 PM
 
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
5/29/2017 9:31:54 AM
 
Sự kiện trong tỉnh tuần này
5/3/2017 10:06:10 AM
Ngày 3.5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp (tỉnh, huyện).