LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin HĐND cấp huyện, xã
 
HĐND thị xã Kinh Môn nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri
4/10/2021 8:05:55 AM
Sáng 9.4, HĐND thị xã Kinh Môn tổ chức kỳ họp lần thứ 20 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Đồng chí Trương Đức San giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Kinh Môn
10/16/2020 9:31:50 AM
HĐND thị xã đã bầu đồng chí Trương Đức San, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Bình Giang bầu Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện
10/5/2020 9:52:36 AM
Sáng 24.9, HĐND huyện Bình Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện.
 
Đồng chí Đoàn Đình Tuyến giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Giàng
9/2/2020 3:26:31 PM
Đồng chí Đoàn Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Giàng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Kim Thành có Chủ tịch UBND huyện mới
8/29/2020 3:22:13 PM
HĐND huyện Kim Thành đã bầu đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện khóa XIX.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Kiên giữ chức Chủ tịch UBND TP Chí Linh
8/5/2020 3:16:40 PM
Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy Chí Linh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cao.
 
HĐND huyện Kim Thành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch
7/29/2020 3:12:42 PM
Ngày 28.7, HĐND huyện Kim Thành tiến hành miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND huyện do cán bộ nghỉ hưu theo chế độ.
 
Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị xã Kinh Môn
6/15/2020 8:54:29 AM
Sáng 8.6, HĐND thị xã Kinh Môn khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) để quyết định một số công việc về công tác nhân sự và công việc khác.
 
TP Hải Dương: Thu ngân sách nhà nước vượt 30% dự toán năm
12/17/2019 9:29:10 AM
Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước của TP Hải Dương ước đạt gần 1.604 tỷ đồng, vượt 30% dự toán năm, tăng 56% so với năm 2018.
 
Bình Giang: Hoàn thành sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã
12/2/2019 8:01:22 AM
Sáng 1.12, tại Trung tâm Văn hóa huyện Bình Giang, HĐND thị trấn Kẻ Sặt nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ nhất sau khi sáp nhập xã Tráng Liệt vào thị trấn Kẻ Sặt (cùng huyện Bình Giang).
 
1