LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tại các kỳ họp
Sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia là rất cần thiết
Cập nhật: 23/10/2021 04:44:52 PM
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tán thành cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.
 

 


Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga tham gia ý kiến tại thảo luận tổ

Thảo luận ở tổ chiều 20.10 về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga tán thành cao với sự cần thiết sửa đổi, xây dựng luật. Đại biểu cho rằng việc sửa đổi, bổ sung phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia là rất cần thiết, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Việc sửa đổi bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia và mục đích sửa đổi Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập tổng hợp, bảo đảm số liệu thống kê khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất để phục vụ Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu hoàn toàn nhất trí với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Luật Thống kê. Trong đó tán thành cao với nội dung bổ sung quy định về việc giao Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước và chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bổ sung quy định về việc định kỳ 5 năm rà soát một lần về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội.

Việc luật hóa các quy định về thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan thống kê cũng phù hợp để tăng cường hiệu lực pháp lý, hiệu quả trong việc thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê và bảo đảm tính khả thi, minh bạch cao trong công việc biên soạn, công bố.

Nguồn Báo Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Đề nghị sáp nhập Ban Thanh tra nhân dân với Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (16/06/2022)
Đề nghị bổ sung trợ giúp viên pháp lý vào đối tượng bồi dưỡng kiến thức phòng chống bạo lực gia đình (16/06/2022)
Làm nông nghiệp thời đại 4.0 không cần nhiều đất đai (10/06/2022)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chất vấn 2 vấn đề "nóng" về giá sách giáo khoa và xăng dầu (08/06/2022)
Việc xây dựng, thiết kế đường cao tốc còn nhiều bất cập (07/06/2022)
Các bài liên quan
Đại biểu Quốc hội: "Việc đi lại, lưu thông hàng hóa thiếu thống nhất gây ách tắc, phiền hà cho người dân" (23/10/2021)
 
Quay lạiXem tiếp