LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Một số nơi phải bầu lại trưởng thôn, vì sao?
Cập nhật: 10/06/2022 08:07:15 AM
Đến nay, Hải Dương có 9 địa phương cấp huyện đã hoàn thành hoặc đang triển khai bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024 nhưng đã có 6 thôn phải tổ chức bầu lại. Đây chính là bài học để các địa phương khác rút kinh nghiệm triển khai trong thời gian tới.
 

UBND xã Vạn Phúc (Ninh Giang) họp chỉ định trưởng thôn lâm thời thôn 4

Đến ngày 4.6, toàn tỉnh có 9 địa phương cấp huyện đã hoàn thành hoặc đang triển khai bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hầu hết các nơi đã lựa chọn được những người xứng đáng làm trưởng thôn, khu dân cư nhưng cũng có nhiều nơi phải bầu lại.

Ngày 15.5, cả 4 thôn của xã Gia Khánh (Gia Lộc) tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.  Việc bầu cử được thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh, bảo đảm theo Đề án 01-ĐA/TU ngày 29.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên chỉ có 3 thôn bầu được trưởng thôn. Riêng thôn Cao Dương không bầu được do người ứng cử có tỷ lệ phiếu đồng ý đạt dưới 50%. Ông Nguyễn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Gia Khánh cho biết nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh trưởng thôn Cao Dương gồm 1 đồng chí nguyên là trưởng thôn đã nghỉ 2 nhiệm kỳ và 1 đồng chí đương nhiệm. Cả 2 người đều bảo đảm các tiêu chuẩn, quy định. Quá trình làm công tác nhân sự, lấy ý kiến giới thiệu bầu trưởng thôn tại các cuộc họp chi bộ, hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn thì cả 2 đều có số phiếu tín nhiệm cao, thống nhất được giới thiệu ứng cử. Do chưa bầu được trưởng thôn trong lần đầu nên ngày 29.5 thôn này phải tổ chức bầu cử lại, vẫn với danh sách nhân sự của lần1 và đã bầu ra được trưởng thôn. “Việc phải tổ chức bầu lại trưởng thôn Cao Dương là bài học cho địa phương trong triển khai các khâu, các bước bầu cử, đặc biệt là công tác tuyên truyền”, ông Nguyễn Minh Quân cho biết thêm.

Cử tri thôn Cao Dương, xã Gia Khánh (Gia Lộc) đi bầu lại trưởng thôn

Ngày 8.5, 4 thôn của xã Vạn Phúc cùng với 63 thôn khác của 13 xã, thị trấn trong huyện Ninh Giang tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu dân cư, song cũng chỉ có 3 thôn bầu được trưởng thôn. Thôn 4 không bầu được do 2 người ứng cử cùng có số phiếu bầu đạt 50%. Nhân sự giới thiệu ứng cử trưởng thôn 4 gồm 1 đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn, 1 đồng chí là Phó Bí thư Chi bộ (cả 2 đều đương nhiệm). Ngày 22.5, thôn 4 tổ chức bầu cử lại, nhân sự giới thiệu ứng cử vẫn gồm 2 đồng chí trên. Danh sách cử tri được lập theo đại diện gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình bầu cử trưởng thôn 4, tổ bầu cử đã để xảy ra tình trạng cử tri đi bầu hộ mà không được sự nhất trí của chủ hộ. Sau khi xảy ra khiếu kiện về việc bầu hộ, Tổ bầu cử thôn đã phát lại phiếu cho cử tri dẫn đến việc cử tri này bầu 2 lần, vi phạm thể lệ, nguyên tắc bầu cử. Ngày 27.5, UBND xã Vạn Phúc đã tổ chức đánh giá công tác bầu cử lại của thôn 4, quyết định không công nhận kết quả bầu cử lại trưởng thôn 4. Để bảo đảm hoạt động của thôn không bị ảnh hưởng, gián đoạn, Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc đã chỉ định trưởng thôn 4 lâm thời là đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022. Dự kiến trong tháng 6, xã Vạn Phúc sẽ triển khai kế hoạch bầu cử lại trưởng thôn 4 theo quy định.

Ông Vũ Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc cho biết ngoài nguyên nhân khách quan do thôn 4 có phức tạp về chính trị, người dân trong thôn còn tâm lý dòng họ, phe cánh... dẫn đến kết quả bầu cử bị sai lệch, không tập trung, thì còn có trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt tổ bầu cử chưa thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử, vẫn để xảy ra tình trạng bầu cử hộ khi chưa được sự đồng ý...

Theo ông Nguyễn Tuấn Hải, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang, việc phải bầu lại trưởng thôn có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chính do công tác phối hợp giữa UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ xã trong việc hướng dẫn, chỉ đạo ở một số nơi còn hạn chế, dẫn đến Ban công tác Mặt trận thôn còn lúng túng trong việc tổ chức. Việc lập danh sách cử tri đại diện gia đình còn thiếu sót, chưa rà soát cụ thể, chi tiết, dẫn đến cử tri có sự thay đổi. Công tác tuyên truyền, vận động cử tri còn hạn chế dẫn đến có thôn cử tri đi bầu chưa đạt 50%. Còn để xảy ra tình trạng bầu hộ mà không được sự đồng ý dẫn đến sai lệch kết quả...

Nguồn PV HÀ VY
Báo điện tử Hải Dương

Trong số 9 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai bầu cử trưởng thôn, khu dân cư, huyện Gia Lộc đồng loạt tổ chức bầu vào ngày 15.5, huyện Ninh Giang có 14 xã, thị trấn bầu cùng 1 ngày (ngày 8.5), TP  Chí Linh bầu cùng 1 ngày từ cuối tháng 12.2021; các địa phương còn lại tổ chức bầu từ tháng 5 và kéo dài đến cuối năm. 3 huyện còn lại gồm: Cẩm Giàng sẽ tổ chức đồng loạt vào ngày 12.6, Thanh Miện tổ chức vào tháng 9 và huyện Kim Thành tổ chức bầu từ tháng 7-9. Qua nắm tình hình tại các địa phương, đến nay có 6 thôn phải tổ chức bầu lại trưởng thôn, nhiều nhất là huyện Ninh Giang (4thôn, trong đó 2 thôn bầu lại lần 2 không được phải chỉ định trưởng thôn lâm thời gồm thôn 4, xã Vạn Phúc và thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc); huyện Bình Giang và Gia Lộc mỗi địa phương có 1 thôn.

 
Các tin mới hơn
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích điều hành hoạt động HĐND tỉnh Hải Dương (27/09/2022)
Đến năm 2025, Hải Dương phấn đấu 40% số Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch UBND cấp xã (12/08/2022)
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 76 cán bộ lãnh đạo, quản lý (08/08/2022)
Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (06/08/2022)
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tặng quà người có công tại Chí Linh và Kinh Môn (22/07/2022)
Các bài liên quan
[Đồ họa] Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố (05/06/2022)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tiếp Đoàn phu nhân một số bộ trưởng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (27/05/2022)
Đồng chí Nguyễn Đình Phương giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương (20/05/2022)
Sở Y tế Hải Dương có thêm 1 Phó Giám đốc (05/05/2022)
Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới (04/05/2022)
 
Quay lạiXem tiếp