LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 29/10/2021 01:20:18 PM
7 giờ 30 sáng 29.10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.
 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp 

      Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

      Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh cùng dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

      Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy trí tuệ, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn từng địa phương, cơ quan; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung kỳ họp.

      8 giờ 49. HĐND tỉnh nghe các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đọc báo cáo thẩm tra tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương, phương án phân chia của UBND tỉnh đã có sự kế thừa, phát huy hiệu quả, tiến bộ của các quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn trước, đồng thời khắc phục một số hạn chế, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động khai thác tiềm năng trong việc huy động nguồn thu tiền sử dụng đất phục vụ đầu tư phát triển của địa phương…

Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đọc báo cáo thẩm tra tờ trình phê duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022

      Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra và đánh giá tờ trình phê duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022 là cần thiết để kịp thời triển khai Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ và bảo đảm cho công tác giảng dạy trong các trường học công lập trong tỉnh. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi đến phụ huynh học sinh, nhân dân; ngành giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí, thực hiện nghiêm túc các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định.


      HĐND tỉnh chia thành 4 tổ tiến hành phiên thảo luận tổ.

      8 giờ 42. Đồng chí Bùi Học Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đọc tờ trình về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bùi Học Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đọc tờ trình về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026

      Theo tờ trình, HĐND các cấp tăng cường thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thông qua hoạt động chất vấn và giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND. Tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và các hoạt động tái giám sát. Khuyến khích việc thực hiện quyền giám sát của đại biểu HĐND tại nơi đại biểu cư trú, công tác hoặc địa phương nơi đại biểu ứng cử. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri theo hướng coi cử tri là trung tâm, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và người lao động... 

      8 giờ 36. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình phê duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình phê duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022

      Theo đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép thu học phí học trực tuyến (học online) bằng mức thu học trực tiếp. Với mức thu học phí từ năm học 2022-2023 trở đi, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã cùng các đơn vị liên quan tính toán, xây dựng phương án trình HĐND tỉnh trong năm 2022. 

      8 giờ 20. Đồng chí Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng chí Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025

      Tờ trình có những nội dung đề xuất cụ thể tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách trong tỉnh đối với một số khoản thu tiền sử dụng đất. Đối với khoản thu đấu giá toàn bộ dự án thu tiền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp trong trường hợp sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh để giải phóng mặt bằng thì phân chia ngân sách cấp tỉnh 80%, cấp huyện 20%; trường hợp sử dụng ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã giải phóng mặt bằng (theo quy định của pháp luật) thì phân chia cấp tỉnh 40%, cấp huyện 60%. Khoản thu từ đất được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân) thì ngân sách tỉnh 20%, cấp huyện 30%, cấp xã 50%; thu tiền sử dụng đất dôi dư thì cấp xã hưởng 100%. Đối với các dự án thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình trọng điểm giao cho cấp huyện làm chủ đầu tư đáp ứng tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh thì ngân sách huyện hưởng 100%. 

      Quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất 


      7 giờ 50. Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đọc báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất đối với TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đọc báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất đối với TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020

Báo cáo nêu rõ, trong giai đoạn 2015 - 2020, 12 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu đối với 995 dự án, tổng số tiền thu được là 14.365 tỷ 611 triệu đồng, bằng 237,5% dự toán. TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn là 3 địa phương thực hiện cơ chế đặc thù có tổng số thu đạt 5.022 tỷ 505 triệu đồng, chiếm 35% tổng thu toàn tỉnh.

Việc phân cấp tăng tỷ lệ điều tiết về cho cấp huyện, cấp xã, giảm tỷ lệ điều tiết về ngân sách tỉnh đã khuyến khích các địa phương phát triển. Tuy nhiên, việc này cũng đã bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế như việc thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015-2020 của các địa phương chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng; các địa phương thực hiện cơ chế đặc thù vẫn còn nợ tiêu chí trong phát triển đô thị.
 

                                                                                                          Nguồn: Báo Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Đại biểu dân cử Hải Dương trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội (28/11/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVII (23/11/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 11/2022 (11/11/2022)
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH KHẢO SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VÀ TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (02/11/2022)
TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2022 (19/10/2022)
Các bài liên quan
Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII (27/10/2021)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (22/10/2021)
HĐND tỉnh dự kiến họp chuyên đề vào cuối tháng 10 (21/10/2021)
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự chương trình bồi dưỡng trực tuyến toàn quốc (14/10/2021)
Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho biên tập viên, cộng tác viên Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương (07/10/2021)
 
Quay lạiXem tiếp