LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Sử dụng nguồn thu từ đất để đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm
Cập nhật: 29/09/2021 03:19:28 PM
Việc phân chia nguồn thu từ đất phải tạo động lực cho các cấp ngân sách, tránh chỉ tạo nguồn lợi lớn cho một số địa phương.
 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh

        Sáng 29.9, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh để tiếp tục xem xét, thảo luận việc phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất trong giai đoạn ổn định ngân sách mới và một số nội dung quan trọng khác.

        Tại phiên họp, Sở Tài chính đề xuất 2 phương án để xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế các nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ trước về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trong tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù với các TP Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn. Cả 2 phương án đều đề xuất bỏ áp dụng cơ chế đặc thù cho 3 địa phương đã hưởng. Phương án 1 đề xuất các tỷ lệ phân chia % giữa các cấp theo loại đất và hình thức đấu giá; lộ trình chuyển đổi dần từ hình thức đấu thầu dự án sang đấu giá dự án hoặc từng khu thuộc dự án…  Phương án 2 đề xuất cụ thể các tỷ lệ điều tiết theo cấp quản lý tương tự như giai đoạn trước, có điều chỉnh về tỷ lệ giữa các cấp. Thời gian thực hiện niên độ ngân sách được đề xuất là năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách là từ năm 2022-2025.

        Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến tham gia đồng tình cao với việc cần ban hành nghị quyết mới thay thế các nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ trước; tán thành dự thảo hướng đến áp dụng cơ chế chung cho các đơn vị cấp huyện, chỉ thực hiện cơ chế đặc thù cho các địa phương có mục tiêu phát triển trọng điểm; tập trung sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực đầu tư công cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

       Phát biểu kết luận về nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng giao Sở Tài chính hoàn thiện phương án dự thảo nghị quyết, xin ý kiến cấp huyện. UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung theo quy định để trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2022-2025. Theo kế hoạch, dự thảo nghị quyết sẽ được xem xét tại kỳ họp HĐND tỉnh tới.

        Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, tờ trình về việc ban hành nghị quyết cần đề cập rõ nét, cụ thể về sự cần thiết phải ban hành nghị quyết mới. Quan điểm, nguyên tắc chung là tập trung nguồn lực, nguồn thu từ sử dụng đất cho ngân sách tỉnh, huyện để đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực, tính kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Việc phân chia tỷ lệ nguồn thu từ đất phải vừa bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh, vừa bảo đảm tính chủ động cho ngân sách các cấp huyện, xã, tạo động lực cho 3 cấp ngân sách, tránh chỉ tạo nguồn lợi lớn cho một số địa phương. Khuyến khích thực hiện hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả...

        Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu bộ tiêu chí về các công trình, dự án giao huyện là chủ đầu tư có tính chất trọng điểm, kết nối, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, vùng, tỉnh. Sau đó, căn cứ tiêu chí, yêu cầu cấp huyện đăng ký danh mục dự án để được hưởng cơ chế đầu tư. HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua danh mục theo hình thức là phụ lục của nghị quyết.

        Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh rà soát chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động HĐND các cấp trong tỉnh để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả trong hoạt động của HĐND các cấp.

                                                                                                                        
 
Các tin mới hơn
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (24/06/2022)
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh xem xét quyết nghị chủ trương đầu tư nhiều dự án giao thông quan trọng, xây dựng trụ sở công an cấp xã (24/06/2022)
Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện (21/06/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVII (kỳ họp chuyên đề) (21/06/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 6/2022 (10/06/2022)
Các bài liên quan
Nâng cao chất lượng hoạt động và sức hấp dẫn của Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương (11/09/2021)
Lời giới thiệu Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương (06/09/2021)
Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (01/09/2021)
Chuyên mục Đại biểu với cử tri (15/08/2021)
Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (11/08/2021)
 
Quay lạiXem tiếp