LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
Cập nhật: 01/09/2021 08:36:25 AM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;
 

  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức trực tuyến.

Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 14h00’ ngày 06 tháng 9 năm 2021 (thứ Hai).

  Địa điểm: Tại điểm cầu cấp tỉnh và các điểm cầu cấp huyện (theo phụ lục đính kèm).

- Cấp tỉnh: Tại Hội trường tầng 4, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương).

- Cấp huyện: Trụ sở Huyện ủy, HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trân trọng kính mời các vị đại biểu bố trí thời gian tham dự đầy đủ, đúng giờ để kỳ họp thành công tốt đẹp./.

* Lưu ý:

  - Đề nghị đại biểu tra cứu văn bản kỳ họp trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh: http://hdnd.haiduong.gov.vn; Ứng dụng hỗ trợ kỳ họp HĐND tỉnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

  - Đề nghị HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo nội dung họp trực tuyến theo quy định.

* Chi tiết Giấy triệu tập và Phụ lục kèm theo.

Văn phòng

 
Các tin mới hơn
Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ năm – Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Phạm Xuân Thăng – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (08/12/2021)
Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII (06/12/2021)
Nâng cao chất lượng chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII (30/11/2021)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (25/11/2021)
Nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu HĐND các cấp (16/11/2021)
Các bài liên quan
Chuyên mục Đại biểu với cử tri (15/08/2021)
Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (11/08/2021)
Chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (04/08/2021)
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản dự kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã Kinh Môn (23/07/2021)
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích dự kỳ họp HĐND huyện Gia Lộc (22/07/2021)
 
Quay lạiXem tiếp