LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản dự kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã Kinh Môn
Cập nhật: 23/07/2021 08:48:11 AM
Ngày 21/7, tại hội trường Nhà văn hóa trung tâm thị xã, HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 

Các đồng chí: Sái Thị Yến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân thị xã, Lại Văn Lương - Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khắc Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ở thị xã có đồng chí Trương Đức San - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, lãnh đạo HĐND, UBND thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền 23 xã, phường dự kỳ họp.

 
 

Trong 1 ngày làm việc, các đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao tập trung nghiên cứu tài liệu, dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá sâu kỹ, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã trên các lĩnh vực, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thị xã thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 26.902 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2020. Lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm: xã Lạc Long đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao; UBND thị xã tổ chức họp, đánh giá, bỏ phiếu đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Hiệp Hòa, Lê Ninh đạt Nông thôn mới nâng cao, xã Bạch Đằng đạt Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.Thị xã đã có 11 sản phẩm đăng ký tham gia dự thi chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP năm 2021. Các dự án đầu tư phát triển đô thị tiếp tục được triển khai: 4 công trình, dự án đang được triển khai thi công thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021; 5 công trình, dự án đã được phê duyệt; 15 công trình, dự án đang hoàn thiện hồ sơ...; Lập điều chỉnh Cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn làm cơ sở triển khai thực hiện 9 dự án đầu tư và được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt điều chỉnh Cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn.

 

Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố và tăng cường.Thị xã đã chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã. Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao (97,52%).

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả thị xã Kinh Môn đạt được trên các lĩnh vực, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục bám sát các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết HĐND thông qua tại kỳ họp này. Tích cực phát huy thế mạnh của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển đô thị, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, xây dựng thị xã Kinh Môn đạt đô thị loại III trước năm 2025 và trở thành thành phố trước năm 2030.

Kỳ họp dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận tại hội trường, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.Dưới sự chủ trì của chủ tọa kỳ họp, đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan của thị xã tiếp thu, giải trình thỏa đáng những vấn đề cử tri quan tâm.

 
 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trương Đức San - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu, trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đưa ra tại kỳ họp, đồng thời chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan sớm có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các ngành, cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường: tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV; tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh; Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng chính quyền đô thị, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH07; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp dữ liệu hồ sơ địa chính thị xã; phê chuẩn bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021; chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thị xã Kinh Môn; phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 để chi đầu tư các dự án đầu tư công của thị xã; hỗ trợ kinh phí cho xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021; thông qua đặt tên phố trên địa bàn phường Phạm Thái; về thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã; chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022.

 

Phát biểu bế mạc kỳ kọp, đồng chí Sái Thị Yến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân thị xã nhấn mạnh: Trước những khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung trí tuệ, năng lực và có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thị xã, góp phần đưa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực tiễn cuộc sống. HĐND thị xã yêu cầu các cấp, các ngành trong thị xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung tổ chức hoàn thiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã, trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; Hoàn thiện các đồ án quy hoạch nông thôn mới nâng cao đảm bảo tiêu chí kiểu mẫu và nâng cấp đô thị; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, đất đai, môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; tập trung các nguồn lực khai thác và phát huy hiệu quả thế mạnh của địa phương trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./.

Nguồn Cổng Thông tin điện tử thị xã Kinh Môn


 
Các tin mới hơn
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (24/06/2022)
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh xem xét quyết nghị chủ trương đầu tư nhiều dự án giao thông quan trọng, xây dựng trụ sở công an cấp xã (24/06/2022)
Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện (21/06/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVII (kỳ họp chuyên đề) (21/06/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 6/2022 (10/06/2022)
Các bài liên quan
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích dự kỳ họp HĐND huyện Gia Lộc (22/07/2021)
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2021 (20/07/2021)
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII (19/07/2021)
Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1 (10/05/2021)
Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2 (10/05/2021)
 
Quay lạiXem tiếp