LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
HĐND tỉnh: Hình thức giám sát đa dạng, hiệu quả
Cập nhật: 13/03/2020 09:39:01 AM
Thời gian qua, HĐND tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức giám sát để hoạt động ngày càng hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
 


Tổ chuyên viên giúp việc lấy mẫu nước sinh hoạt để kiểm nghiệm phục vụ phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh

Đi thẳng vào vấn đề bức thiết, giám sát đột xuất, chuyên đề, giám sát tới tận cơ sở, lấy mẫu xét nghiệm... Với hơn 100 cuộc giám sát đa dạng hình thức, sâu sát cơ sở như trên được triển khai từ năm 2019 đến nay, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực.

          
Sâu sát cơ sở

Giữa tình hình dịch Covid-19 phức tạp, ngay cuối tháng 2, Thường trực HĐND tỉnh nhanh chóng triển khai 2 đoàn giám sát công tác phòng chống dịch của một số sở, ngành, địa phương, bệnh viện, doanh nghiệp trong tỉnh có nhiều lao động là người nước ngoài.


Tham gia đoàn giám sát, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đánh giá đây là cuộc giám sát có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch.

Qua giám sát, nhiều hạn chế, sơ suất của các đơn vị đã được chỉ rõ. Cụ thể, giám sát tại Nhà máy Nhiệt điện BOT (thị xã Kinh Môn), đoàn nhắc nhở nghiêm khắc doanh nghiệp chưa phối hợp tốt với các cấp chính quyền, cơ sở y tế trong phòng dịch, chưa có bộ phận chuyên môn về y tế, chưa thực hiện đúng quy trình cách ly với người lao động nước ngoài khi quay lại làm việc...

Kết thúc giám sát, đoàn khẩn trương ban hành thông báo, đề xuất UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó nêu rõ quan điểm của tỉnh là luôn đồng hành, sát cánh cùng các doanh nghiệp, địa phương, đơn vị trong phòng dịch.

Năm 2019, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cử tri một số địa phương trong tỉnh về chất lượng nước sạch, các tổ chuyên viên giúp việc Thường trực HĐND tỉnh đã lấy ngẫu nhiên mẫu nước sinh hoạt tại nhiều trạm cấp nước sạch tập trung để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm sau đó được phục vụ phiên chất vấn về "Công tác quản lý nhà nước về chất lượng nguồn nước sạch và việc thực hiện lộ trình chuyển đổi nguồn lấy nước sông nội đồng của một số nhà máy nước sạch tại khu vực nông thôn" của Thường trực HĐND tỉnh.

Qua chất vấn, một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh đã bị công khai tên, địa chỉ, yêu cầu sớm khắc phục. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp nêu nhiều khó khăn, vướng mắc gây chậm trễ việc chuyển nguồn lấy nước sạch nên đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đang xem xét để tái giám sát.

Một số cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh tiến hành xuất phát từ kiến nghị của cử tri, từ những khó khăn phát sinh trong công tác quản lý nhà nước như việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; xử lý đất dôi dư, xen kẹp và thực hiện chủ trương không lấp ao, hồ trong tỉnh; công tác bảo đảm an toàn hành lang giao thông"...


Giám sát tại Nhà máy Nhiệt điện BOT (Kinh Môn), đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh nhắc nhở doanh nghiệp chưa phối hợp tốt với các cấp chính quyền, cơ sở y tế trong phòng dịch, chưa có bộ phận chuyên môn về 
y tế

Kiến nghị kịp thời

Với cách thức đa dạng, Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tiếp tục có những hoạt động giám sát sâu rộng. Nét mới là nhiều cuộc giám sát đã trưng dụng cán bộ, chuyên viên, cơ quan chuyên môn cùng vào cuộc như hoạt động kiểm nghiệm mẫu nước sinh hoạt do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện. Kết quả kiểm nghiệm sau đó được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cơ sở để cộng đồng cùng giám sát.

Ngay sau các cuộc giám sát, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đều khẩn trương ban hành thông báo, kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có các giải pháp, biện pháp chỉ đạo, thực hiện.

Kết quả 5 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh tập trung vào nhiều lĩnh vực, nội dung có đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm đều được thông tin rộng tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Tiếp thu kiến nghị của HĐND tỉnh, nhiều nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khắc phục.

Cụ thể như việc khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông tại nhiều điểm trong tỉnh; chấn chỉnh, siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với các trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học, doanh nghiệp xuất khẩu lao động...

Đổi mới và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, HĐND tỉnh đang tích cực đa dạng các hình thức giám sát thường xuyên, đột xuất, chuyên đề, tái giám sát; phát huy vai trò của đại biểu, tổ đại biểu trong phát hiện vấn đề, nội dung cử tri quan tâm để đề xuất giám sát, kiến nghị.

 

                                                                                                         


 
Các tin mới hơn
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (12/08/2022)
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII (12/08/2022)
Tích cực chuyển đổi số trong hoạt động HĐND (07/08/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XVII (30/07/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 7/2022 (15/07/2022)
Các bài liên quan
Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động (04/12/2019)
Thẩm tra, thẩm định kỹ các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI (28/10/2019)
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa HĐND và UBND các cấp (30/09/2019)
Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh (17/09/2019)
Khai mạc kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVI (10/07/2019)
 
Quay lạiXem tiếp