LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Tọa đàm về thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở Hải Dương
Cập nhật: 13/06/2017 03:41:22 PM
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu phân tích, làm rõ vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; hoạt động tư pháp, cơ quan tư pháp và quyền tư pháp...
 


Sáng 12.6, đoàn công tác của Viện Nhà nước và pháp luật (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) do PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật làm trưởng đoàn đã tọa đàm với lãnh đạo HĐND tỉnh, một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về chủ đề "Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong thực tiễn của tỉnh Hải Dương".

Buổi tọa đàm nhằm phục vụ đề tài cấp nhà nước "Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp".

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu phân tích, làm rõ vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; hoạt động tư pháp, cơ quan tư pháp và quyền tư pháp; thực trạng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp ở Hải Dương; những thuận lợi, khó khăn trong phát huy dân chủ và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; khó khăn của việc thực thi pháp luật hiện nay.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật của cấp trên, HĐND, UBND các cấp trong tỉnh đã xây dựng và ban hành các văn bản theo thẩm quyền để chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác do mình phụ trách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện. Các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời khối lượng lớn các vụ việc, tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ việc được nâng lên; quyền dân chủ, các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, tập thể và công dân cơ bản được bảo đảm, góp phần hạn chế các khiếu kiện về tư pháp...

Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn như hệ thống các văn bản pháp luật còn thiếu đồng bộ, chồng chéo, tính thực thi không lâu dài; việc hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật chưa kịp thời, thiếu thống nhất. Nhiều văn bản pháp luật thiếu những quy tắc xử sự cụ thể mà chủ thể phải thực hiện. Tính minh bạch của hệ thống pháp luật còn hạn chế.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn nguyên tắc pháp quyền. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành luật; kịp thời sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp trong thực tế. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; có cơ chế tương tác giải đáp những yêu cầu của công dân, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị về những vấn đề còn hạn chế, sai sót trong các quy định của Nhà nước để kịp thời sửa đổi và bổ sung. Cần có sự phân định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng với thực thi pháp luật. Đề cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư pháp...

PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu tại buổi tọa đàm. Những ý kiến này là tư liệu quý, giúp viện hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình.

Chiều cùng ngày, Viện Nhà nước và pháp luật tọa đàm với Thường trực HĐND và các phòng, ban, ngành liên quan của huyện Thanh Miện về nội dung trên.

                                                                                                          (theo Báo HD)

 
Các tin mới hơn
Lựa chọn vị trí khác phù hợp để triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Tứ Kỳ (04/09/2018)
Tổ chức giám sát những nơi chậm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (13/08/2018)
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kỳ họp HĐND tỉnh (06/08/2018)
Các cơ quan chức năng chậm giải quyết đơn do Thường trực HĐND tỉnh chuyển (04/07/2018)
Hoàn chỉnh tài liệu chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh (03/07/2018)
Các bài liên quan
Chuẩn bị kỹ các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (26/05/2017)
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND (04/05/2017)
Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề kết quả quy hoạch, sử dụng đất (21/03/2017)
Xây dựng, tổ chức bộ máy HĐND các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả (24/02/2017)
Sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh (24/11/2016)
 
Quay lạiXem tiếp