LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu HĐND các cấp
Cập nhật: 16/11/2021 09:02:25 AM
Đây là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 15.11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra vào ngày 29.10 (ảnh tư liệu)

Theo chỉ thị, thời gian qua, sự quan tâm lãnh đạo của một số cấp ủy đối với HĐND, nhất là cấp xã còn hạn chế. Nhận thức về vị trí, vai trò của HĐND ở một số nơi chưa thực sự đầy đủ. Việc bố trí cán bộ và tổ chức, cơ cấu của thường trực, các ban HĐND ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực, trình độ, trách nhiệm của một số đại biểu HĐND ở một số nơi chưa tương xứng với vai trò, trách nhiệm. Kỳ họp HĐND ở một số địa phương có nội dung còn mang tính hình thức; chất lượng giám sát chưa cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân chưa thực sự đổi mới…

Trước yêu cầu mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ trong điều hành, hoạt động của HĐND. Tạo điều kiện để HĐND phát huy tính dân chủ đại diện, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. Lãnh đạo hoạt động của HĐND các cấp luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, các nghị quyết, quyết định của HĐND.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo đối UBND tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND với phương châm hành động "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả" và "5 rõ". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương của cấp ủy và nghị quyết của HĐND. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân đối với hoạt động của HĐND.

Tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động của HĐND và cơ quan tham mưu, phục vụ HĐND. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho các chức danh chủ chốt và đội ngũ cán bộ chuyên trách HĐND các cấp; khuyến khích, thu hút cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn làm công tác tham mưu cho HĐND, Thường trực và các Ban HĐND. Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương
 
Các tin mới hơn
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua 4 nghị quyết (29/09/2022)
Chưa tăng học phí (29/09/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII (26/09/2022)
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (12/08/2022)
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII (12/08/2022)
Các bài liên quan
Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh sẽ được tổ chức trong 3 ngày vào trung tuần tháng 12 (04/11/2021)
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh thông qua 11 nghị quyết quan trọng (29/10/2021)
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận nhiều vấn đề "nóng" (29/10/2021)
Băn khoăn mức thu học trực tuyến bằng học trực tiếp (29/10/2021)
Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII (29/10/2021)
 
Quay lạiXem tiếp