LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
14 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán
Cập nhật: 30/11/2021 04:22:31 PM
Tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2021 ước đạt hơn 19.290 tỷ đồng, vượt 48% dự toán, có 14/16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm.
 

Quang cảnh buổi làm việc

Sáng 30.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính để nghe các báo cáo về quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2022-2024; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023-2025; tờ trình về quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

  Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2021 ước đạt hơn 19.290 tỷ đồng, vượt 48% dự toán (có 14/16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm); tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 ước đạt hơn 22.133 tỷ đồng, chủ yếu tăng chi do kinh phí chuyển nguồn từ năm 2020 sang và tăng thu tiền sử dụng đất, tăng thu thường xuyên, kinh phí ngân sách trung ương bổ sung...

  Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 địa phương được hưởng hơn 11.283 tỷ đồng; chi ngân sách sau cân đối đạt hơn 11.283 tỷ đồng. Để giảm bớt khó khăn cho ngân sách tỉnh, Trung ương bổ sung ngân sách tỉnh hơn 4.029 tỷ đồng, bội chi ngân sách hơn 209 tỷ đồng. Về phương án phân bổ chi ngân sách phải bảo đảm đủ chế độ chính sách con người, các hoạt động thường xuyên của tỉnh, chủ động bố trí hơn 598 tỷ đồng để dự chi cho các đề án, chương trình...

  Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thuý Nga đề nghị Sở Tài chính hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết; rà soát kỹ các nội dung cần điều chỉnh... Về phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh cần thực hiện trong năm 2022, sau đó tiếp tục chỉnh sửa để phù hợp với giai đoạn 2023-2025...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương
 
Các tin mới hơn
Xem xét tăng thu học phí (28/09/2022)
Giám sát công tác đầu tư xây dựng đường giao thông tại Chí Linh (26/08/2022)
Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực trạng lưới điện nông thôn (22/07/2022)
Dự kiến giám sát chuyên đề về nợ công của các cấp chính quyền (12/07/2022)
Một số xã sau sáp nhập nợ xây dựng cơ bản lớn, chưa có phương án xử lý (12/07/2022)
Các bài liên quan
Đưa các dự án, công trình trọng điểm vào kế hoạch sử dụng đất (30/11/2021)
Đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích đất rừng (30/11/2021)
GRDP ước tăng 8,58% (30/11/2021)
Số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tăng 44,2% (27/11/2021)
Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm (27/11/2021)
 
Quay lạiXem tiếp