LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
Tăng thời gian chất vấn, thảo luận tại các kỳ họp HĐND
Cập nhật: 19/11/2020 08:57:27 AM
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND 2 cấp huyện Nam Sách tích cực đổi mới các kỳ họp theo hướng tăng thời gian chất vấn, thảo luận, giảm thời gian báo cáo.
 


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  chủ trì buổi giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh với HĐND huyện Nam Sách

Sáng 12.11, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  chủ trì buổi giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh với HĐND huyện Nam Sách về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò của HĐND 2 cấp ở huyện Nam Sách đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đồng thời chỉ ra một số hạn chế của HĐND ở huyện. Đó là tỷ lệ đại biểu nữ ở HĐND huyện còn thấp. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Hoạt động của các tổ đại biểu và chất vấn chưa hiệu quả. Vẫn còn một số nghị quyết của HĐND phải cải sửa...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu HĐND 2 cấp ở huyện Nam Sách tiếp tục tham mưu cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND. Bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để cùng MTTQ, UBND  cùng cấp xây dựng kế hoạch hoạt động, phát huy vai trò của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND. Đổi mới các kỳ họp theo hướng tăng thời gian chất vấn, thảo luận, giảm thời gian báo cáo. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng thẩm tra nghị quyết của các ban HĐND. Thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân, cử tri. Chuẩn bị chu đáo để tổ chức kỳ họp cuối năm và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp....

Tại buổi giám sát, lãnh đạo HĐND huyện Nam Sách kiến nghị cần quy định chức năng, nhiệm vụ của các ban HĐND cấp xã và bộ máy giúp việc riêng cho HĐND huyện, xã hoạt động hiệu quả. Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho HĐND và các ban HĐND xã.

 

                                                                                                     

 
Các tin mới hơn
Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu (04/12/2020)
Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (04/12/2020)
Đề nghị miễn phí thư viện, tăng phí tham quan (03/12/2020)
Cần kiến nghị cụ thể về quản lý người bị bệnh tâm thần kinh trong cộng đồng (03/12/2020)
Khắc phục hạn chế trong hoạt động của HĐND cấp xã (02/12/2020)
Các bài liên quan
Nâng cao vị thế đại biểu HĐND cấp huyện, xã (13/11/2020)
Cần tăng đại biểu chuyên trách HĐND cấp huyện, xã (11/11/2020)
Cần giảm số lượng đại biểu HĐND trong các cơ quan chuyên môn (10/11/2020)
Hơn 180 tỷ đồng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (20/10/2020)
Sở Nội vụ ứng dụng nhiều phần mềm phục vụ chuyên môn (17/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp