LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
Nâng cao vị thế đại biểu HĐND cấp huyện, xã
Cập nhật: 19/11/2020 08:55:42 AM
Chiều 11.11, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thực hiện giám sát HĐND các huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang.
 


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh với HĐND huyện Cẩm Giàng

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc tại Cẩm Giàng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc tại Ninh Giang.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo HĐND và các ban HĐND huyện Cẩm Giàng đề xuất cần tăng biên chế để HĐND cấp huyện có chuyên viên giúp việc và Phó ban chuyên trách HĐND cấp xã để hoạt động được liên tục, hiệu quả. Tăng cơ cấu đại biểu chuyên trách và đại biểu thuộc khối Đảng, đoàn thể, khối kinh tế, giảm đại biểu thuộc khối chính quyền...

Lãnh đạo HĐND huyện Ninh Giang, HĐND xã Tân Quang đề nghị khôi phục lại tổ đại biểu HĐND cấp xã. Thường trực HĐND tỉnh cần quan tâm mở các lớp tập huấn về kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND, nhất là ở cấp xã; có chế độ phụ cấp hoạt động kiêm nhiệm cho trưởng, phó ban HĐND cấp xã… 

Phát biểu kết luận buổi giám sát tại Cẩm Giàng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích ghi nhận kết quả, sự đóng góp của HDND 2 cấp đối với sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND ở Cẩm Giàng còn thấp. Cơ cấu đại biểu ở các cơ quan hành chính còn nhiều. Năng lực, bản lĩnh của các đại biểu chưa đồng đều, chưa thể hiện rõ. Số lượng các cuộc giám sát còn hạn chế...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND huyện Cẩm Giàng tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với HĐND, nhất là về cán bộ, điều kiện bảo đảm hoạt động. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng. Tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp. Đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vai trò của đại biểu HĐND 2 cấp. Phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát 

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản đề nghị HĐND 2 cấp huyện Ninh Giang đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa HĐND và UBND, có các giải pháp động viên, khích lệ, tạo điều kiện để các đại biểu HĐND tâm huyết khẳng định vai trò, vị thế của mình...

 

                                                                                                                      

 
Các tin mới hơn
Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu (04/12/2020)
Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (04/12/2020)
Đề nghị miễn phí thư viện, tăng phí tham quan (03/12/2020)
Cần kiến nghị cụ thể về quản lý người bị bệnh tâm thần kinh trong cộng đồng (03/12/2020)
Khắc phục hạn chế trong hoạt động của HĐND cấp xã (02/12/2020)
Các bài liên quan
Cần tăng đại biểu chuyên trách HĐND cấp huyện, xã (11/11/2020)
Cần giảm số lượng đại biểu HĐND trong các cơ quan chuyên môn (10/11/2020)
Hơn 180 tỷ đồng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (20/10/2020)
Sở Nội vụ ứng dụng nhiều phần mềm phục vụ chuyên môn (17/10/2020)
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Kinh Môn (16/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp