LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
Phối hợp hoàn chỉnh các tờ trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh
Cập nhật: 09/07/2020 09:35:45 AM
Sở Nội vụ cần rà soát, cập nhật, viện dẫn chính xác theo các quy định mới, chính sách hiện hành...
 


Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế phát biểu kết luận tại cuộc làm việc

Sáng 8.7, làm việc với Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh các tờ trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh sắp tới; lưu ý một số căn cứ trong các dự thảo tờ trình chưa phù hợp, chưa cập nhật theo quy định mới nhất của Trung ương...

Sở Nội vụ đã phối hợp chuẩn bị các dự thảo tờ trình về: quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, khu dân cư trong tỉnh; về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; giải quyết chế độ đối với đội ngũ lái xe ô tô dôi dư trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng, sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng; điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh ủy; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020.

Theo dự thảo tờ trình về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư, hiện nay số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã cơ bản bảo đảm theo quy định mới, nhưng ở các thôn, khu dân cư, số lượng đang nhiều hơn. Dự thảo đề xuất bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, xã loại 1 tối đa 12 người; xã loại 2 tối đa 11 người; xã loại 3 tối đa 10 người, giảm so với quy định cũ 1-2 người tùy từng loại đơn vị cấp xã.

 

                                                                                                                    

 
Các tin mới hơn
Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu (04/12/2020)
Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (04/12/2020)
Đề nghị miễn phí thư viện, tăng phí tham quan (03/12/2020)
Cần kiến nghị cụ thể về quản lý người bị bệnh tâm thần kinh trong cộng đồng (03/12/2020)
Khắc phục hạn chế trong hoạt động của HĐND cấp xã (02/12/2020)
Các bài liên quan
Tăng cường chống thất thu thuế (09/07/2020)
Trồng rừng thay thế khi triển khai dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng (04/07/2020)
Bổ sung mức chi khuyến công tỉnh (03/07/2020)
Tỷ lệ thi hành án về tiền tăng (03/07/2020)
Rà soát các dự án sử dụng đất (03/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp