LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
Đề nghị mở rộng 2 điểm kho dự trữ
Cập nhật: 04/06/2022 09:13:49 AM
Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị mở rộng 2 điểm kho ở Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) và Nam Sách.
 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toản (thứ 3 từ trái sang), Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn giám sát tìm hiểu thực tế tại điểm Kho dự trữ Ghẽ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

Sáng 3.6, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng đề nghị tỉnh chấp thuận cho mở rộng diện tích đất của Kho dự trữ Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) thêm 3,5 ha và Kho dự trữ Nam Sách thêm 4 ha.

Việc mở rộng diện tích đất 2 kho dự trữ nêu trên để thực hiện đề án về quy hoạch chi tiết hệ thống kho dự trữ nhà nước thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, góp phần bảo đảm định hướng phát triển dự trữ quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng cũng đề nghị tỉnh tiếp tục cho sử dụng 10 cơ sở nhà đất; tạm giữ lại, tiếp tục sử dụng 3 cơ sở; 6 cơ sở dần chuyển giao về địa phương khi đã được cấp đất mở rộng kho theo quy hoạch và được cấp trên phê duyệt.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng hiện có 19 cơ sở nhà đất (trên địa bàn tỉnh Hải Dương) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích gần 170.000 m2.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực trạng lưới điện nông thôn (22/07/2022)
Dự kiến giám sát chuyên đề về nợ công của các cấp chính quyền (12/07/2022)
Một số xã sau sáp nhập nợ xây dựng cơ bản lớn, chưa có phương án xử lý (12/07/2022)
Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (06/07/2022)
Đẩy mạnh khuyến cáo, phòng ngừa tội phạm (05/07/2022)
Các bài liên quan
Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở công (02/06/2022)
Quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình, trụ sở làm việc xuống cấp (27/05/2022)
Tổng kết thực tiễn sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 về người hoạt động không chuyên trách (27/05/2022)
Tổng kết thực tiễn sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 về người hoạt động không chuyên trách (27/05/2022)
Đề nghị nâng mức chi bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số bằng 0,2 mức lương cơ sở (28/04/2022)
 
Quay lạiXem tiếp