LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Các kỳ họp HĐND tỉnh
Điều chỉnh giảm vốn của 54 chương trình, dự án
Cập nhật: 24/07/2020 04:30:25 PM
Tổng vốn đầu tư công 5 năm 2016-2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung là 4.058.936,819 triệu đồng, giảm 12.973,636 triệu đồng so với kế hoạch 5 năm đã giao.
 


Đồng chí Nguyễn Đình Kiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 -2020 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020

Theo tờ trình về đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và năm 2020 (vốn ngân sách địa phương (NSĐP) nguồn ngân sách tỉnh) do đồng chí Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại kỳ họp, tổng vốn đầu tư công nguồn NSĐP 5 năm 2016-2020 giao đầu kỳ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh ngày 9.12.2016 là 3.385,883 tỷ đồng, bao gồm: vốn cân đối theo tiêu chí, định mức là 2.585,883 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 650 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết là 150 tỷ đồng.

Trong kỳ, HĐND tỉnh đã 2 lần điều chỉnh, bổ sung tăng 686,028 tỷ đồng so với kế hoạch vốn giao đầu kỳ. Tổng vốn 5 năm 2016-2020 sau khi bổ sung là 4.071,911 tỷ đồng, bao gồm: vốn cân đối theo tiêu chí, định mức là 2.471,511 tỷ đồng (so với đầu kỳ giảm 114,372 tỷ đồng); thu tiền sử dụng đất là 1.427,4 tỷ đồng (tăng 777,4 tỷ đồng); thu xổ số kiến thiết là 173,0 tỷ đồng (tăng 23 tỷ đồng).

Căn cứ kế hoạch vốn hằng năm đã giao trong giai đoạn 2016-2019 và năm 2020, tổng vốn đầu tư công 5 năm 2016-2020 đã giao là 3.868,893 tỷ đồng, giảm 203,018 tỷ đồng so với kế hoạch 5 năm, bao gồm: vốn cân đối theo tiêu chí, định mức là 2.214,867 tỷ đồng (giảm 256,644 tỷ đồng); thu tiền sử dụng đất là 1.498,027 tỷ đồng (tăng 70,627 tỷ đồng); thu xổ số kiến thiết là 155,999 tỷ đồng (giảm 17,001 tỷ đồng).

Vốn ngân sách tỉnh từ các nguồn tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, sự nghiệp kinh tế... bổ sung cho dự án đầu tư công trong 5 năm 2016-2020 là 498,35 tỷ đồng.

Theo tờ trình, năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020 nên đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn 5 năm đúng bằng tổng vốn đã giao hằng năm trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 cho phù hợp với vốn đã phân bổ hằng năm, dự kiến điều chỉnh kế hoạch năm 2020 và tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân trong năm 2020 của các chương trình, dự án. Tổng vốn đầu tư công 5 năm 2016-2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung là 4.058.936,819 triệu đồng, giảm 12.973,636 triệu đồng so với kế hoạch 5 năm đã giao.

Tờ trình cũng đề xuất phương án điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 Theo đó, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh giảm 366.784,897 triệu đồng kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 của 54 chương trình, dự án, gồm 16 chương trình, dự án đã bố trí đủ vốn trong kế hoạch hằng năm nhưng so với kế hoạch 5 năm còn dư vốn; điều chỉnh giảm của 38 chương trình, dự án, gồm 21 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán (chưa đủ điều kiện bố trí dứt điểm vốn thanh toán khối lượng đã hoàn thành), 17 chương trình, dự án do hằng năm không cân đối, bố trí được đủ vốn theo kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã giao và phân kỳ đầu tư theo tiến độ thực hiện; điều chỉnh và bổ sung tăng 444.892,261 triệu đồng cho 17 chương trình, dự án trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã giao nhưng chưa bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư được duyệt, bổ sung danh mục và phân bổ 195.585,398 triệu đồng cho 5 dự án, gồm thanh toán nợ xây dựng cơ bản cho 1 dự án và khởi công mới 4 dự án.

Tờ trình cũng đề xuất bổ sung tăng 10 tỷ đồng vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020, kế hoạch năm 2019 và phân bổ cho 5 dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè, bãi sông đã thực hiện. Bổ sung danh mục và kế hoạch đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với dự án theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 theo quy định của pháp luật về đầu tư công; đề xuất cụ thể việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn năm 2020; phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020; điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020…

 

                                                                                                        

 
Các tin mới hơn
Báo cáo Tổng hợp ý kiến thảo luận ở các Tổ đại biểu (25/07/2020)
Miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh (24/07/2020)
Không chủ quan với dịch bệnh, tạo thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh (24/07/2020)
Phụ nữ có thai trên 7 tháng và nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi vẫn phải làm thêm giờ (24/07/2020)
Các bài liên quan
Đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm (24/07/2020)
Tăng trưởng kinh tế đạt thấp do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 (24/07/2020)
Nỗ lực khắc phục khó khăn phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch (24/07/2020)
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI (24/07/2020)
Tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch (11/12/2019)
 
Quay lạiXem tiếp