LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Các kỳ họp HĐND tỉnh
Giảm 30 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp
Cập nhật: 29/08/2019 04:23:05 PM
Toàn tỉnh có 55 ĐVHC cấp xã thực hiện việc sắp xếp, gồm: 27 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 22 đơn vị có liên quan liền kề và 6 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp.
 


Đại biểu Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đọc tờ trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI

Trong đó, có 15 đơn vị thực hiện nhập 3 đơn vị thành 1 ĐVHC mới, 40 đơn vị thực hiện nhập 2 đơn vị thành 1 ĐVHC mới ( trong đó xã Kênh Giang ở TP Chí Linh đã thực hiện xong). Việc thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong tỉnh được người dân đồng thuận, ủng hộ cao. Một số địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đồng ý. Địa phương thấp nhất đạt tỷ lệ 73,4% tỷ lệ cử tri đồng ý. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh sẽ có 235 ĐVHC cấp xã, giảm 30 đơn vị.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Sắp xếp Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và  Luật, Điều lệ của các tổ chức hội. Đại biểu HĐND của các ĐVHC cấp xã trước khi sắp xếp hợp thành HĐND của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định tại Điều 134, Điều 137 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đại biểu HĐND của đơn vị hành chính cấp xã mới sau khi sắp xếp bầu Thường trực HĐND và các Ban của HĐND. Thành viên UBND của đơn vị hành chính cấp xã mới do HĐND bầu ra theo quy định tại Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đối với các đơn vị sự nghiệp trường học và trạm y tế, sẽ tiến hành nhập các trường học cùng cấp (mầm non, tiểu học, THCS) trên địa bàn ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp thành 1 trường cùng cấp của ĐVHC xã mới. Giữ nguyên cơ sở vật chất, phòng học các trường làm các điểm trường để không ảnh hưởng đến việc di chuyển của học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học, sử dụng hợp lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hiện có của các trường học. Nhập Trạm Y tế của ĐVHC thuộc diện sắp xếp thành Trạm Y tế của ĐVHC xã mới. Giữ nguyên cơ sở vật chất các trạm Y tế cũ làm các điểm khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. ĐVHC xã mới được thành lập phối hợp với Trung tâm y tế cấp huyện xem xét việc bố trí cơ sở khám, chữa bệnh để phục vụ nhân dân thuận lợi nhất. Các tổ chức kinh tế thuộc ĐVHC cấp xã giữ nguyên tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật

Việc thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở các ĐVHC mới phải tuân thủ quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật MTTQ, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Nhân sự bố trí ở mỗi chức danh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc ĐVHC mới phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Quan tâm đến cán bộ có nhiều kinh nghiệm, có quá trình cống hiến, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ được đào tạo cơ bản có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở ĐVHC mới phải gắn với việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự các chức danh Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND của cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỉnh khuyến khích các địa phương bố trí, sắp xếp thực hiện đúng số lượng cấp phó và số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo đúng quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh quy định đối với từng loại ĐVHC cấp xã. Trường hợp không thể bố trí, sắp xếp được thì mới thực hiện số lượng cấp phó và số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Tại các ĐVHC thuộc diện sắp xếp, tạm thời không đầu tư xây dựng mới công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, trừ các công trình đã triển khai thực hiện. UBND các huyện xem xét, quyết định sử dụng công sở sau khi thống nhất ý kiến của UBND cấp xã, bảo đảm sử dụng tất cả cơ sở vật chất phục vụ công việc của địa phương, tạo thuận lợi cho giao dịch hành chính của nhân dân. Thống nhất chọn trụ sở làm việc, cơ sở vật chất của Đảng ủy, HĐND, UBND của một xã hoặc thị trấn (cũ) thuộc ĐVHC sắp xếp làm trụ sở làm việc của xã hoặc thị trấn mới. Trụ sở làm việc và cơ sở vật chất còn lại được sử dụng làm các công trình công cộng của ĐVHC xã mới sau khi sắp xếp. Đối với các trạm Y tế xã và các trường học thực hiện theo đề án riêng. Thực hiện bàn giao trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí ngân sách, công nợ… cho ĐVHC mới sau sắp xếp theo quy định.

 

                                                                                                         

 
Các tin mới hơn
Tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch (11/12/2019)
Khai mạc Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/12/2019)
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (04/09/2019)
Khẩn trương đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống (29/08/2019)
Tăng mức chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao (29/08/2019)
Các bài liên quan
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh xem xét nhiều nội dung quan trọng (29/08/2019)
Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh (10/07/2019)
Nóng vấn đề ô nhiễm môi trường (10/07/2019)
Cần thiết phải đưa ao bơi hợp vệ sinh thành một thiết chế văn hóa ở địa phương (10/07/2019)
Tiếp tục "mổ xẻ" nguyên nhân chỉ số PCI giảm (10/07/2019)
 
Quay lạiXem tiếp