LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tại kỳ họp
Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tăng gấp 1,35 lần năm 2021
Cập nhật: 28/12/2021 01:53:33 PM
Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII đã xem xét báo cáo của UBND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022.
 

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022

Hơn 4.167 tỷ đồng vốn đầu tư công

  Theo báo cáo, về kế hoạch vốn, UBND tỉnh đề nghị phân bổ theo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 6.12.2021 với tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 là 4.167,3 tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2021 (3.088,1 tỷ đồng), bao gồm: Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung là 730,1 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 3.200 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 28 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 209,2 tỷ đồng.

  Về phương án phân bổ vốn: Tổng vốn đầu tư công nguồn NSĐP năm 2022 là 4.167,27 tỷ đồng, dự kiến phân bổ về các cấp ngân sách như sau: Vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã là 2.978,621 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh là 1.188,649 tỷ đồng.

  Cụ thể, vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã 2.978,621 tỷ đồng, bao gồm: Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung phân bổ về ngân sách cấp huyện 219,021 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất phân bổ về ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã 2.759,6 tỷ đồng.

  Vốn ngân sách tỉnh, tổng số 1.188,649 tỷ đồng, bao gồm: Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung 511,049 tỷ đồng; thu sử dụng đất 440,4 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết 28 tỷ đồng; bội chi NSĐP 209,2 tỷ đồng (vay ODA). Dự kiến phân bổ chi tiết như sau: Vốn NSĐP (không gồm bội chi NSĐP), tổng số là 979,449 tỷ đồng, phân bổ: (1) Trả nợ vốn vay 21,923 tỷ đồng. (2) Cấp bổ sung 50 tỷ đồng vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương. (3) Chuẩn bị đầu tư 20 tỷ đồng. (4) Thực hiện đầu tư các dự án là 887,526 tỷ đồng. Về đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 209,2 tỷ đồng, phân bổ cho 2 dự án, bao gồm bố trí đủ vốn còn thiếu cho Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương” để hoàn thành trong năm 2022 theo đúng tiến độ; số còn lại phân bổ cho Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”.

  Quyết liệt giải ngân vốn

  Để kế hoạch đầu tư công năm 2022 hoàn thành theo kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và đơn vị liên quan trong tỉnh tăng cường rà soát bảo đảm các dự án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Vốn phân bổ cho từng dự án phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định của pháp luật về đầu tư công và dự kiến nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công năm 2022. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

  Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư dự án, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022. Trong đó, thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2022 việc hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn của tỉnh và dự án hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh. Đối với dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2021 trở về trước: Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt (dự án nhóm A không quá 9 tháng, nhóm B không quá 6 tháng và nhóm C không quá 4 tháng). Trong đó, dự án được giao vốn năm 2022 phải thực hiện thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn trước tháng 6 năm 2022. Đối với dự án chuyển tiếp: Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu (nếu có), tổ chức thi công ngay sau khi được giao vốn và sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2022 (trong đó, phấn đấu đến ngày 30.9 giải ngân từ 70% trở lên) và bảo đảm dự án không phát sinh tăng nợ khối lượng xây dựng cơ bản. Đối với dự án khởi công mới: Chủ đầu tư tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để dự án khởi công trước tháng 7.2022. Trong quá trình thực hiện đầu tư, phải sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2022 (trong đó, phấn đấu đến ngày 30.9 giải ngân từ 60% trở lên) và theo nguyên tắc khối lượng thực hiện trong năm không vượt kế hoạch vốn giao.

  UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và chủ đầu tư chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Chủ động điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư. Phát huy vai trò của cấp ủy và các tổ chức cơ quan, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành nội chính của cấp huyện tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng và quyết liệt xử lý triệt để, dứt điểm các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày có quyết định giao kế hoạch vốn năm 2022, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn năm 2022 theo kế hoạch đã lập của từng dự án, gửi về cơ quan kế hoạch, tài chính và kho bạc nhà nước để theo dõi thực hiện. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trường hợp không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch lập (trừ lý do khách quan, bất khả kháng), kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; nếu năm 2022 giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn thanh toán, thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan năm 2022.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Để hoàn thành mục tiêu "tăng trưởng bứt phá", các cấp, ngành, địa phương cần nỗ lực nhiều hơn nữa (12/07/2022)
Tỉnh cần xem xét tăng số lớp ở một số khu vực nhất định (12/07/2022)
Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chính tự đóng cửa (12/07/2022)
Dự báo thiếu một số loại thuốc, hóa chất (12/07/2022)
Chậm triển khai các khu, cụm công nghiệp mới khiến thu hút đầu tư còn hạn chế (12/07/2022)
Các bài liên quan
Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII (28/12/2021)
Quyết tâm cao nhất, cam kết hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra (08/12/2021)
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đạt kết quả như mong muốn (08/12/2021)
Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn (08/12/2021)
Chất vấn nhiều vấn đề nóng (07/12/2021)
 
Quay lạiXem tiếp