LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 01/10/2021 02:19:30 PM
Sáng 30.9, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã khai mạc.
 

Các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu được bố trí dự tại 2 hội trường để bảo đảm giãn cách phòng dịch Covid-19.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những nội dung thảo luận tại hội nghị rất quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý các đại biểu cần tập trung thảo luận để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đánh giá toàn diện về kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp để tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức, cách thức giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các nghị quyết mới ban hành bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, hành động. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung thảo luận, bàn giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong nhiệm kỳ...

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các đại biểu làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm, vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình.

Tại hội nghị lần này xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Đó là báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025; việc lãnh đạo xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên; việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31.10.2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và dự thảo Chỉ thị về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh”.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng sẽ nghe báo cáo, thảo luận tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9.12.2011 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ngày 30.6.2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh

 
Các tin mới hơn
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích điều hành hoạt động HĐND tỉnh Hải Dương (27/09/2022)
Đến năm 2025, Hải Dương phấn đấu 40% số Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch UBND cấp xã (12/08/2022)
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 76 cán bộ lãnh đạo, quản lý (08/08/2022)
Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (06/08/2022)
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tặng quà người có công tại Chí Linh và Kinh Môn (22/07/2022)
Các bài liên quan
Cơ hội mới cho cán bộ nữ (08/09/2021)
Quan hệ giữa Việt Nam với các nước không ngừng phát triển (08/09/2021)
Quốc khánh 2/9: Dấu mốc đất nước phát triển (02/09/2021)
Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử trường tồn (02/09/2021)
Đất nước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng (02/09/2021)
 
Quay lạiXem tiếp