LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 04/12/2020 04:18:58 PM
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 4.12, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bế mạc.
 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tỉnh ta cần phải vượt khó và tăng tốc, thực hiện tốt các nhóm giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8%.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Ủy viên BCH, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp khẩn khẩn trương, sớm hoàn thành xây quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhiệm vụ hàng đầu cần ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và là căn cứ khoa học, công cụ pháp lý để cấp ủy, chính quyền các cấp hoạch định chính sách, thu hút đầu tư. Quy hoạch tỉnh phải có tính chất cách mạng về quy hoạch với tầm nhìn 30 năm. Trong quy hoạch phải bảo đảm tính dự báo phát triển, có tầm nhìn xa, bám sát chiến lược phát triển của tỉnh.

Chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong quy hoạch sử dụng đất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu, tiến hành đánh giá ngay nhu cầu về sử dụng đất. Phát triển khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp, khu dân cư phải bám sát chỉ đạo sử dụng nguồn lực đất đai thông minh, tiết kiệm, hiệu quả, không lấy nhiều đất, tăng hệ số sử dụng đất. Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Thường vụ cấp huyện phải rà soát lại tổng thể nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn để phù hợp với chiến lược phát triển. Yêu cầu tạm dừng giao chủ đầu tư các KCN và các khu đô thị chưa đến quy trình đấu thầu để rà soát lại. Việc rà soát xong trước 15.12 để trình HĐND tỉnh thông qua. Ngay sau đó, phải đề xuất nhu cầu sử dụng đất năm 2021 theo thứ tự ưu tiên: đất để làm các dự án giao thông kết nối đã có nguồn vốn đầu tư, các dự án của các tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh ngay trong quý I.2021. 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải thiện đáng kể chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Cần đánh giá lại việc thực hiện và có giải pháp giao các ngành, đơn vị, địa phương liên quan khắc phục những chỉ số thấp như: tính năng động chính quyền cấp tỉnh; tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin; chi phí không chính thức; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian giải quyết, công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Từ 1.1.2021, Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện phải công khai số điện thoại để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời có căn cứ xử lý công chức, cán bộ nhũng nhiễu. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn với tinh thần chính quyền địa phương phải chủ động đến với doanh nghiệp.          Các đại biểu dự bế mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và nhanh chóng triển khai bài bản một số khu, cụm công nghiệp đủ điều kiện để thu hút đầu tư. Hạn chế hoạt động thanh, kiểm tra, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 khôi phục, mở rộng sản xuất. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục pháp lý, tín dụng, cung ứng nguồn nhân lực, chuyển đổi số... 

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí tạm giữ 50% tăng thu từ sử dụng đất cho các cấp ngân sách năm 2021, đồng thời yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ODA. Khi phân bổ vốn đầu tư công phải ưu tiên bố trí đầu tư các công trình, dự án trong điểm, chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt là giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cần tạo ra những công trình điểm nhấn sử dụng đầu tư công, có chất lượng về kiến trúc, xứng tầm. Tăng cường tạo nguồn lực từ chuyển quyền sử dụng đất để đầu tư phát triển. Tỉnh sẽ thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và thực hiện điều phối chung cho huyện, thị xã, thành phố. Các địa phương rà soát, lập danh sách các khu dân cư để đề xuất giao cho UBND các cấp làm chủ đầu tư tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu để chi cho đầu tư phát triển. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần tiếp tục quan tâm thỏa đáng cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển đô thị để tạo trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế và đóng góp cho mục tiêu tăng trường. Dành nguồn lực thỏa đáng và sự chỉ đạo quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng và xác định đây là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu...

Khẳng định năm 2021 là năm đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chủ động, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  Thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp huyện theo hướng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, giảm bớt các thủ tục hành chính trong Đảng. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để siết chặt kỷ cương trong Đảng. Làm tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội...

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2021 rất nặng nề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu và kêu gọi các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nêu cao trách nhiệu người đứng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay từ đầu nhiệm kỳ để củng cố niềm tin, đáp lại kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. 

 

                                                                                                                  

 
Các bài liên quan
Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII (03/12/2020)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phù Liễn (19/11/2020)
Ngày 23.5.2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (19/11/2020)
Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XVII vào cuộc sống (29/10/2020)
Hải Dương lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo năng lực cán bộ (29/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp