LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, thực hiện tốt chương trình Đại hội
Cập nhật: 26/10/2020 04:09:55 PM
Báo điện tử Hải Dương trân trọng đăng toàn văn phát biểu khai mạc Đại hội của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội

- Kính thưa đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!
- Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

- Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

- Kính thưa Đại hội!

Sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, khoa học, theo quy định của Trung ương; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội rất vinh dự, vui mừng và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành bạn; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ; các vị đại biểu, khách quý đã đến dự, mang đến những tình cảm đặc biệt sâu sắc, sự động viên, cổ vũ to lớn cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. 

Đại hội nhiệt liệt chào mừng 350 đồng chí đại biểu đại diện cho trên 10 vạn đảng viên trong Đảng bộ, những người đã tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, làm nên những thành tựu to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua; đặc biệt các đồng chí sẽ là người trực tiếp quyết định sự thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội! 

Trong giờ phút trọng thể này, với niềm tự hào và biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để lại cho Đảng và dân tộc ta là tài sản vô cùng quý giá.

Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các thế hệ tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và tỉnh Hải Dương.

 Đại hội bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương; các tỉnh, thành bạn đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời đối với Đảng bộ và nhân dân Hải Dương trong những năm qua.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Kính thưa Đại hội!

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đều hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với khí thế thi đua sôi nổi. Cùng với tập trung cao độ khống chế kịp thời, hiệu quả đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp, bảo đảm tiến độ đề ra. Đại hội đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đã có hàng chục ngàn ý kiến tâm huyết và trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Trong dịp này, các cấp, các ngành đã tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, có nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, thiết thực, có ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; cùng vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận và cảm ơn sự cổ vũ, động viên, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

- Kính thưa Đại hội!

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, gần 25 năm tái lập tỉnh - Hải Dương đã có sự phát triển vượt bậc; 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao, từ năm 2017, tỉnh tự cân đối thu, chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu và liên tỉnh. Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều tiến bộ mới. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đời sống, việc làm và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện. Hội nhập và hợp tác kinh tế đạt được những kết quả tích cực.

 Bước sang giai đoạn phát triển mới, chúng ta đang đứng trước các thời cơ, vận hội mới, có thuận lợi song cũng phải đối mặt với không ít thử thách, khó khăn. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chỉ rõ những thành tựu kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, để từ đó rút ra những vấn đề cốt lõi trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu tổng quát là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững”. 

Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đại hội sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI nhằm khẳng định và phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để Ban Chấp hành khóa mới lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ, tập hợp đoàn kết, có uy tín trong tổ chức Đảng và nhân dân, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. 

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu gồm những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Kính thưa Đại hội!

Nội dung, chương trình và các công việc của Đại hội là rất quan trọng. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đoàn Chủ tịch đề nghị, mỗi đồng chí đại biểu dự đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt nội dung, chương trình của Đại hội vì mục đích cao nhất là sự thành công của Đại hội là bước khởi đầu quan trọng, quyết định sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Với niềm tin và ý nghĩa đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn, các đồng chí đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc; 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                                                         

 
Các tin mới hơn
Đến năm 2025, Hải Dương phấn đấu 40% số Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch UBND cấp xã (12/08/2022)
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 76 cán bộ lãnh đạo, quản lý (08/08/2022)
Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (06/08/2022)
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tặng quà người có công tại Chí Linh và Kinh Môn (22/07/2022)
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (22/07/2022)
Các bài liên quan
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII (26/10/2020)
Chạy thử nghiệm Trang tin điện tử Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (20/10/2020)
Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (30/09/2020)
Hải Dương cần đề ra những mục tiêu tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh (18/09/2020)
Nhất trí phương án quy hoạch chi tiết xây dựng 2 khu công nghiệp ở Bình Giang, Cẩm Giàng (10/09/2020)
 
Quay lạiXem tiếp