LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Bế mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI
Cập nhật: 29/06/2020 08:51:24 AM
​Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, sáng 26.6, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã bế mạc Hội nghị lần thứ 26.
 


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc quyết liệt, có nhiều đổi mới, quyết sách đúng đắn và kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng biểu dương sự cố gắng của các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời chia sẻ những khó khăn đối với các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Nhất trí chưa điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 đã đề ra, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ cơ sở đến tỉnh cần tiếp tục thực hiện các biện phòng, chống dịch. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp về vốn sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án, công trình trọng điểm, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Tập trung nguồn lực tiếp tục hoàn thành các công trình trọng điểm đã triển khai đúng tiến độ. Điều hành linh hoạt, chủ động cân đối thu, chi ngân sách năm 2020.

Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành lập nhiệm vụ quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045. Đôn đốc, đẩy nhanh công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp để chủ động đón nhận làn sóng đầu tư mới. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp đã đề ra và xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Đồng chí lưu ý cần chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Quan tâm chỉ đạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, công tác tuyển sinh và khai giảng năm học mới 2020 -2021. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phòng chống dịch Covid-19. Duy trì tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách và quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Khẩn trương rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát để điều chỉnh cho phù hợp, tránh chồng chéo, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đảng bộ cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào tháng 10.2020. Khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội. Tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh và phát động các phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 và các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống các ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII  nhiệm kỳ 2020-2025  bảo đảm  đúng nguyên tắc, quy trình và đạt yêu cầu đề ra. Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự tham gia bầu cấp ủy cũng như chuẩn bị một bước cho nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HÐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gắn với bố trí, phân công, điều động bảo đảm đúng đề án nhân sự đã được duyệt. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Ðảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo đúng quy định. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội phải làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Chú trọng giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quy định của Ban Bí thư trung ương Đảng...

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII  nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu và giao Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh.

Khẳng định nhiệm vụ những tháng cuối năm còn rất nặng nề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương  chủ động, tích cực và quyết liệt hơn nữa để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội đề ra bằng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện cho phù hợp (toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ).

Trước đó, thảo luận tại hội nghị, đã có 12 ý kiến phát biểu. Các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những tác động tiêu cực của dịch Covid 19 đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp căn cơ để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII  nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                                                                                                                          

 
Các tin mới hơn
Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023 (02/12/2022)
Tất cả vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương (01/12/2022)
Toàn văn Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 (01/12/2022)
Toàn văn nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (01/12/2022)
Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền (01/12/2022)
Các bài liên quan
Tập trung khắc phục hậu quả dịch Covid -19, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (27/06/2020)
Đánh giá kỹ tác động của dịch Covid-19 (27/06/2020)
UBND tỉnh xem xét nhiều nội dung quan trọng sẽ trình HĐND tỉnh (26/06/2020)
Khai mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI (25/06/2020)
Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất (24/06/2020)
 
Quay lạiXem tiếp